03. 06. 2020 Philip Morris Slovakia Slovak Telekom

Do projektu „Tablet od srdca“ sa zapojili Philip Morris Slovakia a Slovak Telekom

Projekt „Tablet od srdca“ pre klientov v domovoch sociálnych služieb a seniorov v domovoch dôchodcov.

Videohovory, ktoré spoja stovky klientov, najmä seniorov v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) s ich rodinami a blízkymi v čase karantény, umožní unikátny projekt darovaných tabletov. V projekte „Tablet od srdca“ sa spojilo niekoľko spoločností a neziskových organizácií, aby izolovaní klienti mohli čo najskôr opäť nadviazať čo najprirodzenejšie spojenie so svojimi blízkymi.

Štátom aktuálne nariadené opatrenia týkajúce sa pandémie COVID-19 sú obzvlášť stresujúce pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb, akými sú napríklad zariadenia pre seniorov, špecializované zariadenia so zvláštnym režimom a domovy sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím. V zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou žije v SR takmer 46 000 odkázaných občanov. Stále v nich platí absolútny zákaz návštev a na mnohých miestach sú obmedzené i skupinové denné aktivity klientov.

Aby túto neľahkú situáciu klienti, zväčša seniorskí a ich rodiny lepšie zvládali, iniciovala spoločnosť Philip Morris Slovakia projekt darovaných tabletov „Tablet od srdca“. Ten umožní vzájomné prepojenie klientov s rodinami a priateľmi pomocou videohovorov, pretože vizuálny kontakt, teda kontakt „z očí do očí“, je podľa mnohých štúdií veľmi dôležitý pre zvládanie stresových stavov a lepší psychický stav.

„Uvedomujeme si, aká ťažká pre klientov, ale aj ich rodiny musí súčasná situácia byť a ako silno sa ich vzájomné odlúčenie dotýka, preto sme sa rozhodli pomôcť,“ hovorí Andrea Gontkovičová, generálna riaditeľka Philip Morris, a dodáva: „Aj starší ľudia potrebujú svojich blízkych vidieť a vnímať ich emócie, hoci sprostredkovane. Písomný kontakt alebo telefonát v súčasnej dobe klientom nestačí.“

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR prevzala od Philip Morris Slovakia celkom 550 tabletov, ktoré táto spoločnosť do jednotlivých zariadení začala doručovať už naprogramované a aj zaškolí k ich obsluhe personál. Na projekte sa podieľa aj spoločnosť Mall Group, dodávateľ tabletov a spoločnosť Slovak Telekom, ktorá do všetkých tabletov venovala SIM karty s dátovou konektivitou. Denník Nový čas je mediálnym partnerom projektu.

„Je to taký komunikačný most. A mosty sa musia v núdzovom stave stavať rýchlo,“ oceňuje nápad a pomoc niekoľkých firiem Anna Ghannamová, prezidentka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR, ktorá sa v projekte stala prostredníkom a odborným garantom medzi darcami a samotnými poskytovateľmi.

Zámer bol už v pilotnej fáze úspešne overený v sieti ôsmich zariadení Alzheimer Home pre klientov s Alzheimerovou chorobou a inými typmi demencií v Českej republike. Každý domov bol vybavený tabletom s komunikačnou aplikáciou WhatsApp, ktorý rodinným príslušníkom umožňuje zavolať na určené telefónne číslo a prostredníctvom vlastného smartfónu sa tak za pomoci personálu domova videohovorom priamo spojiť so svojim blízkym. Podľa predsedu správnej rady ústavu Borisa Šťastného sa projekt stretol s obrovským záujmom. „Denne na každom z tabletov prebiehajú desiatky hovorov rodín s našimi klientmi. Seniorom táto pomoc prináša lásku, radosť a nádej,“ uviedol.

Partneri projektu

 • Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR (APSSvSR)
  • odborný garant projektu
  • komunikácia s poskytovateľmi pobytových sociálnych služieb
 • Philip Morris Slovakia
  • iniciátor celého projektu
  • nákup 550 tabletov ako dar domovom sociálnej starostlivosti po celej SR
  • tím lokálnych zástupcov Philip Morris Slovakia doručí už plne aktivované tablety jednotlivým domovom, zaistí administráciu darovacej zmluvy s APSSvSR, odovzdá jednoduchý manuál a vykoná základné zaškolenie personálu v obsluhe zariadení
 • Mall Group
  • dodávateľ tabletov za obstarávaciu cenu, teda bez akejkoľvek obchodnej marže
  • pomoc s inštaláciou a aktiváciou tabletov
 • Slovak Telekom
  • poskytuje do každého tabletu SIM kartu s dátovou konektivitou
 • Denník Nový čas
  • mediálny partner