19. 05. 2020 Accenture

Hodiny programovania pre deti zamestnancov počas koronakrízy

V Accenture sa rozhodli spestriť deťom svojich zamestnancov nútený pobyt doma online hodinami hravého programovania s využitím stránky Code.org. Túto platformu predstavujú už niekoľko rokov v rámci školení Digital Skills učiteľom ako vhodný a užitočný nástroj na podporu výučby informatiky.

Prvá hodina prebehla začiatkom mája a odvtedy sa deti stretávajú so svojou „učiteľkou” Angelikou Fogášovou na týždennej báze. Spolu sa učia základom programovania a pracujú pritom nielen s počítačom, ale aj bez neho. Prostredníctvom rôznych úloh tak získavajú dôležité základy algoritmického myslenia a spoznávajú základné informatické pojmy. Pritom tiež rozvíjajú svoju kreativitu. Raz do týždňa sú navyše k dispozícii aj „konzultácie“, kde je priestor na individuálne dovysvetlenie vybraných tém v prípade potreby konkrétneho dieťaťa. Lekcie programovania budú pokračovať v závislosti od záujmu rodičov a detí minimálne do otvorenia škôl po uvoľnení opatrení v súvislosti s koronakrízou.

Angelika pracuje v Accenture na pozícii analytičky vývoja aplikácií a okrem toho, že je aktívnou dobrovoľníčkou, má vďaka svojmu predchádzajúcemu dvojročnému pôsobeniu v pozícii učiteľky v rámci programu partnerskej organizácie Teach for Slovakia aj reálne skúsenosti s výučbou informatiky.  To, že sa deťom pozdávajú kreatívne zadania úloh, ktoré od nej dostávajú, svedčí aj spätná väzba. Čo sa im najviac páčilo? Jeden zo žiakov napríklad najviac ocenil, že mal po vyriešení úlohy možnosť zjesť cukríky, ktoré boli rekvizitou v rámci zadania. Deťom sa tiež páči programovacie prostredie Code.org, ktoré pracuje s témami im blízkych rozprávkových a filmových postavičiek (ako napríklad ‘Angry Birds‘, ktoré vykonávajú príkazy podľa deťmi vytvorených algoritmov). A to, že popri programovaní sa deti učia aj ďalším užitočným veciam, potvrdzuje aj vyjadrenie jednej zo žiačok, podľa ktorej pri riešení náročnejších zadaní “pochopila, o čom je frustrácia“. Práve schopnosť vyrovnať sa s frustráciou a nájsť napriek nej riešenie, je jednou z dôležitých zručností, na budovanie ktorých je programovanie veľmi vhodné.

Aj z radov samotných učiteľov, ktorí sa v minulosti zúčastnili školení Digital Skills, prišla po uzatvorení škôl veľmi pozitívna spätná väzba na využitie platformy Code.org v rámci dištančného vzdelávania. Jedna z absolventiek školenia, pani učiteľka informatiky z Liptovského Mikuláša, sa vyjadrila takto: “ešte raz sa chcem poďakovať za stránku CODE. Teraz je to priam neoceniteľné. Veľmi nám to pomáha pri výučbe. Ďakujeme.