29. 05. 2019 U. S. Steel Košice

Spoločenská zodpovednosť USSK

Správy o spoločenskej zodpovednosti U. S. Steel Košice sú od roku 2011 súčasťou výročných správ. V máji bola zverejnená najaktuálnejšia integrovaná správa za rok 2018.

Okrem iného sa v nej píše, že frekvencia všetkých evidovaných úrazov sa od príchodu U. S. Steel znížila v hutníckej výrobe o 90 %, do ochrany životného prostredia spoločnosť celkovo investovala viac než 665 miliónov USD, čím napr. len pri ochrane ovzdušia dosiahla pokles emisií o viac než 88 percent. Uvádza sa v nej aj to, že zachytením sekundárnych hutníckych plynov, vznikajúcich pri výrobe koksu, železa a ocele a ich následným využitím na ohrev ďalších výrobných zariadení sme dokázali ušetriť 37 miliónov GJ zemného plynu.

James Bruno, prezident spoločnosti však v úvode správy priznáva, že „napriek nesporným úspechom sme aj v roku 2018 prekonávali viaceré výzvy a bojovali za primerané postavenie európskeho oceliarskeho priemyslu, ktorý je východiskom pre ostatné priemyselné odvetvia, pre nezávislosť a rast európskej ekonomiky. Sme hrdí na to, že vyrábame čistú oceľ pre naše komunity, na trhu sme však spolu s ďalšími výrobcami z EÚ konfrontovaní s oceľou z krajín, v ktorých neplatia rovnako prísne environmentálne štandardy. To považujeme za neférové podmienky a žiadame o rovnaké pravidlá pre všetkých výrobcov“.

Viac na https://www.usske.sk/sk/o-nas/informacie-o-spolocnosti/financne-vykazy