21. 10. 2020 Accenture

Accenture dlhodobo podporuje organizáciu Nexteria

Nadačný fond Accenture prostredníctvom grantového programu Strategické projekty podporil ich vzdelávací projekt Nexteria Leadership Academy.

Občianske združenie Nexteria sa venuje mladým ľudom, pomáha budovať ich schopnosti a chce ich pripraviť do praxe. Rozvíja ich praktické zručnosti, silné vzťahy a etické hodnoty v úzkej, rôznorodej skupine top študentov, ktorí majú ambíciu a potenciál byť lídrami v biznise, politike a iných dôležitých oblastiach spoločnosti.

O projekte, o tom ako im prostriedky fondu pomohli, ale aj čo plánujú do budúcnosti porozprával štatutárny zástupca Tomáš Hasala.

Predstavte váš projekt Nexteria Leadership Academy.

 Nexteria Leadership Academy (NLA) už 12 rokov rozvíja aktívnych a talentovaných mladých ľudí, vysokoškolákov všetkých študijných zameraní – už to samé je pre nich veľkým obohatením, pretože v jednej skupine sa stretnú študent manažmentu, IT, sociológie, marketingu, medicíny a architektúry. Keďže program trvá 3 roky, vznikajú medzi nimi väzby na celý život. Celý program je postavený na praxi – všetky projekty, workshopy, diskusie aj mentoring vedú experti z praxe.

Prvý ročník je zameraný na sebapoznanie, druhý na manažment a tímovú prácu, tretí na leadership. Každý študent uzatvára v treťom ročníku štúdium projektom, ktorý musí mať spoločenský presah. Veľmi dôležitý je pre nás hodnotový aspekt – počínajúc financovaním našej akadémie, cez spíkrov a témy, až po zapojenie našich študentov do služby v rámci neziskových projektov.

Aké aktivity sa vám podarili vďaka podpore Nadačného fondu Accenture?

 Kľúčovou potrebou dneška je podľa nás prevzatie zodpovednosti. Preto kladieme u študentov dôraz na vlastný projekt, ktorý preverí, čo sa za 3 roky v NLA naučili, a tiež ich schopnosť viesť projekt a vtiahnuť doň ďalších ľudí. V rámci grantu sme posilnili mentoring pre tretiakov vo fáze dizajnovania a štartovania ich projektov, ktorý sa posledné roky ukázal byť veľmi potrebný.

Splnili sa vaše predpokladané ciele projektu?

 Vidíme, že mentoringová podpora mala zmysel – študenti lepšie zvládli prípravnú fázu, ktorá do veľkej miery predurčuje úspech alebo neúspech projektu. Teší nás, že sa zachovala rôznodorodosť projektov – sú najmä z oblasti vzdelávania, ekológie a rozvoja komunít.

 Čo plánujete v najbližšom období?

 Absolventské projekty sú pre nás kľúčovou súčasťou prípravy mladých ľudí na to, aby boli nositeľmi pozitívnej zmeny vo svojom bezprostrednom okolí. Každý rok ich posúvame dopredu, tento rok plánujeme ich záverečné hodnotenie spojiť s väčším eventom, ktorého sa zúčastnia nielen experti v rámci hodnotiacich komisií, ale aj širšia verejnosť, čo okrem iného preverí prezentačné schopnosti našich absolventov.

NLA funguje už viac ako 10 rokov, máte zaujímavý príbeh študenta či študentky ktorému program ovplyvnil život?

 Pred Nexteriou som 20 rokov podnikal, ale musím povedať, že v tíme Nexterie mám česť pracovať s ešte kvalitnejšími ľuďmi, ako to bolo v biznise. Najviac zo všetkého som ale hrdý na našich absolventov, ktorých po 12 rokoch vidíme všade – v biznise, neziskovom sektore aj vo verejnej správe. Keď vidím mladých ľudí ako je Gretka Pavlovová so svojím festivalom Atmosféra, Jakuba Tomiša, ktorý ako absolvent IT dostal prestížnu novinársku cenu, Terku Lukáčovú, ktorá ešte ako stredoškoláčka inšpirovaná svojím štúdiom v NLA založila stredoškolský rozvojový program IAmbitious a stála pri zrode celoslovenskej platformy GROWNi, Mišku Šiškovú s jej hitech startupom DNA Era, alebo Sama Hapáka, ktorý vo svojej technologickej firme VacuumLabs zamestnáva 200 ľudí, dáva mi to energiu do ďalšej práce. Robiť na Slovensku neziskovku je ťažšie, ako podnikať, ale dáva to obrovský zmysel.

Majú mladí ľudia záujem byť súčasťou NLA?

Každý rok vyberáme do nového ročníka študentov spomedzi 200 prihlásených. Za tým je samozrejme profesionálna kampaň, pretože prihlásiť sa dnes, keď mnohí mladí ľudia očakávajú ľahký a rýchly rast, do časovo náročného 3-ročného programu, si vyžaduje silnú komunikáciu. Pomáha nám samozrejme tradícia a to, že naši absolventi sú pre mnohých mladých ľudí vzormi. Práve v týchto dňoch sa stretávame s novými 40 prvákmi, a vidím, že to zase bude jedinečná partia. Som na nich zvedavý, lebo každý jeden ročník bol doteraz iný. Tak ako každý človek je iný. Pre mňa neexistuje krajšia práca ako pomáhať ľuďom rásť.