10. 01. 2020

Ako zo zamestnávania zdravotne znevýhodnených vytvoriť benefit pre firmu i zamestnancov?

Hoci majú ľudia so zdravotným postihnutím právo na otvorené a prístupné pracovné prostredie, v realite sa často stretávajú s množstvom prekážok. Narážajú nielen na predsudky pri prijímacom pohovore, ale aj na obmedzené pracovné možnosti zo strany zamestnávateľov.

60 % ľudí so zdravotným znevýhodnením je na Slovensku mimo trhu práce. A to aj napriek tomu, že každý zamestnávateľ s viac ako 20 zamestnancami je podľa zákona povinný zamestnávať aj ľudí so zdravotným znevýhodnením. Na Slovensku to však stále nie je bežným javom. „Je to beh na dlhú trať, proces zaúčania vo firmách je často neporovnateľne dlhší ako pri zamestnancoch bez zdravotného postihnutia, potrebujú väčšiu asistenciu. Čo je však úplne zásadné – na Slovensku chýbajú štátom financované agentúry podporovaného zamestnávania, ktoré by túto asistenciu poskytovali,“ uvádza Zuzana Polačková z Prognostického ústavu SAV.

Keď v téme inklúzie zdravotne znevýhodnených zlyháva štát, mali by to byť práve firmy, kto pomôže ich uplatneniu sa na trhu práce. Sú však pripravené ponúknuť zdravotne znevýhodneným vhodnú pracovnú pozíciu? Aké opatrenia by mali zaviesť? Inšpirujte sa aktuálnymi odporúčaniami lídrov v zodpovednom podnikaní zo združenia Business Leaders Forum.

Vytvárajte príležitosti 

Zdravotne znevýhodnení na trhu práce sú a chcú pracovať. Prečo im potom nevytvoriť príležitosť aj vo vašej firme? Urobte si interný prieskum, aké práce kolegovia nestíhajú a mohli by ich vykonávať aj ľudia s obmedzenou pracovnou schopnosťou, napríklad na skrátené úväzky či dohodu. Alebo ponúknite zamestnancom benefity, ktoré budú vykonávať ľudia so zdravotným znevýhodnením.

„Medzi našimi zamestnancami sme urobili prieskum, ktoré činnosti by pre nich mohla vykonávať osoba so zdravotným znevýhodnením ako benefit alebo výpomoc pri nárazových firemných prácach. Išlo najmä o žehlenie v priestoroch firmy, pomocné administratívne a grafické práce, upratovanie domácností či práce v záhrade. Ohlasy od zamestnancov, ktorí potom službu využili, boli nadšené,“ uvádza príklad dobrej praxe Anna Podlesná zo spoločnosti Profesia.

TIP:

Spoločnosť Profesia vytvorila program Výpomoc so srdcom, ktorého cieľom je zvýšiť šance ľudí so zdravotným znevýhodnením na trhu práce. Firmám ponúkajú bezplatný prístup k životopisom ZŤP uchádzačov a informujú tiež o možnosti využiť pracovné kapacity chránených dielní cez www.dielne.sk. Na webe www.sosrdcom.sk nájdete aj informácie k zapracovaniu zamestnancov so znevýhodnením, aktuálne prieskumy, možnosti v legislatíve i reálne skúsenosti firiem a uchádzačov s programom Výpomoc so srdcom.

Buďte inkluzívni

„Skúsenosti z praxe ukazujú, že zamestnať zdravotne znevýhodneného je dobrá investícia, pretože získate spoľahlivého a lojálneho zamestnanca. Vhodnou cestou je vytvoriť konkrétnemu človeku na základe jeho skúseností, predispozícií a talentu pracovnú pozíciu šitú na mieru,“ hovorí Ivana Vagaská, výkonná riaditeľka Business Leaders Forum.

Ešte predtým, ako zamestnáte zdravotne znevýhodneného zamestnanca, však myslite na bezbariérovosť vašich priestorov. V spoločnosti IBM sa venovali bezbariérovosti pracovísk už pri samotnom návrhu od prenajímateľa. Vhodnosť riešení posudzoval tím zložený z interných zamestnancov, ktorého súčasťou boli aj zdravotne znevýhodnení. Spoločne monitorovali napríklad prístup z parkoviska, vstup do budovy, ovládanie výťahu i prístup na pracoviská.

Ukážte pozitívne príklady

Inšpiráciou môže byť aj spoločnosť Kaufland, ktorá už dva roky zamestnáva na účtovnom oddelení Juraja trpiaceho autizmom. Spočiatku chodila s Jurajom do práce pracovná asistentka, no vďaka jeho rýchlej integrácii ju po približne pol roku už nepotreboval. Je samostatný a jeho pracovná výkonnosť sa postupne zvyšuje.

„Mať v kolektíve človeka na autistickom spektre prinieslo našim zamestnancom obohatenie o nový pohľad na svet. Obavy, ktoré mali na začiatku, vyplývali len z nedostatku informácií a chýbajúcej osobnej skúsenosti. Každý s touto skúsenosťou sa v budúcnosti bude rozhodovať oveľa pozitívnejšie v akejkoľvek situácii, keď do jeho sveta príde niekto iný,“ uvádza Soňa Krnáčová zo spoločnosti Kaufland Slovenská republika.

Vzdelávajte sa

Nielen v práci, ale aj v spoločnosti sme často svedkami toho, ako nevedomosť a chýbajúca osobná skúsenosť vedie k nedorozumeniam a predsudkom. Najefektívnejšou cestou, ako s nimi bojovať, je o nich rozprávať – napríklad formou diskusií vo firme. Pozvite externých odborníkov alebo vyzvite svojich zamestnancov, aby prehovorili o zdravotnom postihnutí, prípadne postihnutí ich rodinného príslušníka. „Okrem toho, že podnietite svojich pracovníkov k otvorenosti, svojej firme zároveň nastavíte zrkadlo, spoznáte jej limity a zistíte, aká inkluzívna skutočne je,“ hovorí I. Vagaská z Business Leaders Forum.

Inkluzívne pracovné prostredie sa pre svojich zamestnancov snaží dlhodobo zabezpečiť aj spoločnosť Accenture. V rámci projektu Autisti v práci realizovala rôzne interné workshopy a diskusie, na ktorých zamestnanci prehovorili o svojich osobných zážitkoch a skúsenostiach. Firma tiež zorganizovala viacero školení o autizme a pre troch študentov vysokej školy, ktorí sú na autistickom spektre, zorganizovala letnú stáž pod dohľadom špeciálnej pedagogičky.