06. 11. 2020 ESET

Aktivity v ESETe 2020

Január 2020

Exkurzia z programátorského krúžku

Návšteva mladých programátorov v ESETe: deti zo ZŠ v Báhoni si užili exkurziu v ESETe, ktorú pre nich zorganizovali zamestnanci ESETu, ktorí vedú programátorský krúžok. Exkurzie sa zúčastnilo 34 detí a 2 pani učiteľky. Aktuálne krúžok funguje v online forme.

Február 2020

Spolupráca s Aj ty v IT

Workshop: Bezpečnost na internete pre matky

Téma bezpečnosti na internete rezonuje aj medzi mamičkami – chcú vedieť ako nastaviť pravidlá pre svoje deti pri používaní zariadení a internetu a ako zariadenia zabezpečiť. Kolegovia Jakub Daubner a Ondrej Kubovič pripravili pre workshop v spolupráci s oz Aj ty v IT.

Projekt Security girl

Projekt, ktorý pripravila spoločnosť ESET v spolupráci s Aj ty v IT a ich odborníkmi v oblasti bezpečnosti na internete. Je výsledkom spoločných úvah o dôležitosti bezpečného správania mladej generácie v kyberpriestore. Projekt je určený pre dievčatá vo veku 15-19 rokov a jeho hlavným cieľom je ponúknuť im dostatočné vzdelanie v oblasti kyber bezpečnosti, aby chránili seba aj svoje dáta. Nezostane však len pritom! Vyškolené dievčatá budú svoje vedomosti ponúkať ďalej a odovzádať ich ďalším rovesníkom, čím budú okolo seba vytvárať mikrokomunitu, v ktorej si budú navzájom radiť a podporovať sa.  Security Girl je ambasádorka bezpečného správania na internete, ktorá  bude organizovať  stretnutia, vysvetľovať základné princípy bezpečnosti na sieti aj upozorňovať na riziká. V neposlednom rade bude tiež rozvíjať svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, ktoré napomôžu rozvíjať jej vnútornú motiváciu a sebavedomie.

Júl 2020

Dobrovoľníci zo spoločnosti ESET  počas slnečného utorkového dopoludnia vyčistili amfiteáter v areáli Bratislavského lesoparku. Podarilo sa im vyzbierať viac ako 100 kg odpadu a prostredie amfiteátra je pripravené na návštevníkov aj vďaka dobrovoľníkom z ESETu.

 

Eko ambasádori

Eko ambasádori v ESETe si pripravili pre svoje kolegyne a kolegov krátky kvíz, v ktorom sa mohli otestovať ako sú zdatní v triedení odpadu. Medzi otázkami boli napríklad: Viete kam patrí pokladničný blok či črepy z rozbitej šálky?

Kampaň sa niesla v duchu prevencie: „Netreba však zabúdať, že najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne“.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.