31. 05. 2022 COOP Jednota Slovensko

COOP Jednota zálohuje v 1 100 predajniach, od začiatku roka vyzbierala 27 miliónov kusov zálohovaných obalov

Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek je na Slovensku povinné 150 dní. Legislatívna povinnosť sa týka predajní nad 300 m2, čo v COOP Jednote predstavuje 321 predajní. Najväčšia slovenská maloobchodná sieť sa ako spoločensky zodpovedný reťazec zapojila do zálohového systému aj dobrovoľne prostredníctvom takmer 800 predajní. Celkovo zriadila takmer 1 100 odberných miest, čo je takmer polovica zo všetkých odberných miest na Slovensku.

Naše predajne sú na vidieku často jedinou možnosťou, ako si zabezpečiť potraviny, preto sme spotrebiteľom vyšli v ústrety aj v oblasti zálohovania a pre našich zákazníkov zriadili odberné miesta aj v malých predajniach, kde nám zákon túto povinnosť neukladal. V mnohých obciach sú naše predajne jedinou možnosťou pre obyvateľov, kde môžu vrátiť prázdne fľaše a plechovky,“ uviedol Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko a dodal: „Zálohovanie predstavuje obrovský nápor na náš personál, preto by som sa chcel našim kolegom v predajniach poďakovať, že popri každodennej náročnej práci na predajni zvládli aj nové pracovné činnosti a postupy a denne tak prispievajú k tomu, aby sa Slovensko stalo čistejšou krajinou.“

Vo väčšine predajní COOP Jednoty je odber zálohovaných obalov riešený automatizovane cez zálohomat, v menších predajniach sa zákazníci môžu stretnúť s ručným zberom. Najviac automatizovaných zálohomatov je v Nitrianskom kraji, následne v Žilinskom, v Trnavskom a v Banskobystrickom kraji. Ručný zber je aktuálne spustený na 287 odberných miestach v sieti COOP Jednota. Využívajú ho len menšie prevádzky, ktoré sa do zálohovania zapojili dobrovoľne. V nasledujúcich mesiacoch pribudnú ďalšie predajne, ktoré sa aktuálne pripravujú na zálohovanie a budú musieť prejsť schvaľovacím procesom Správcu zálohového systému.

Za prvých päť mesiacov od spustenia povinného zálohovania na Slovensku COOP Jednota vyzbierala 27 miliónov kusov obalov. „Od januárových vyzbieraných 100 tisíc kusov a dvoch miliónov vo februári až po májových 12 miliónov kusov ide o skokovitý nárast,“ pokračoval Ján Bilinský. „Uplynulé mesiace nám priniesli množstvo skúseností, zároveň sme museli operatívne riešiť vzniknuté problémy, ktoré z novej legislatívnej povinnosti vyplynuli, ako napríklad  meškajúci spotrebný materiál, zaškolenie personálu, nastavenie RVM zariadení a iné. Zákazníci si postupne zvykli, ktoré obaly a ako sa zálohujú, stále sa ale dopytujú, kde môžu zálohované obaly vrátiť, kedy dostanú zálohu naspäť a či si môžu kupón uplatniť na inom odbernom mieste, ako tam, kde im bol vydaný.“

Vzhľadom na to, že prechodné obdobie k predajú „nezalohovaných“ obalov končí k 30.6.2022, nadchádzajúce obdobie preverí zálohový systém v plnej prevádzke. „Na odberných miestach sú naši ľudia vystavení záťaži nielen z pohľadu manipulácie s RVM zariadeniami  a odobratými obalmi,  ale aj z pohľadu náročnosti na hygienu zálohomatov a okolia. Sme radi, že si zákazníci na zálohovanie postupne zvykli, avšak s blížiacim sa letným obdobím a očakávaným nárastom predaja plastových fliaš a plechoviek apelujeme na Správcu zálohového systému, aby bola v čo najkratšom čase posilnená logistika a doriešené softwareové prepojenia na systém Správcu. Predišli by sme tak hromadeniu vriec s vykúpenými obalmi, čo má okrem iného výrazný vplyv na naše finančné toky,“ uzavrel Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko.

Všetky dostupné informácie ako aj mapu predajní COOP Jednoty, ktoré odoberajú zálohové obaly sú na webovej stránke www.jednotne-ekologicky.sk