05. 02. 2021 Generali Poisťovňa

Dobrovoľníci z Generali sa zapojili do celosvetovej iniciatívy pod taktovkou UNICEF, WHO a Oxford University

Do iniciatívy Parenting for Lifelong Health sa zapojili zamestnanci Generali z 22 krajín sveta vrátane Slovenska.

Globálna iniciatíva Parenting for Lifelong Health je zameraná na vzdelávanie rodičov v súvislosti so správnou výchovou ich detí a prevenciou násilia v rodinách. Náročné obdobia života, akými je aj súčasná pandémia, vytvárajú na vzťah rodiča a dieťaťa tlak a napätie. S touto novovzniknutou situáciou si mnoho rodín nevie poradiť. Stres, ktorý rodičia zažívajú, môžu prenášať aj do vzťahu s dieťaťom, čo môže mať negatívny vplyv na jeho psychický aj fyzický rozvoj. Odborníci preto vytvorili súbor bezplatných materiálov, ako sú videá a informačné letáky s tipmi, ktoré majú pomôcť rodinám v núdzi upevniť vzťahy so svojimi deťmi.

Vznik iniciatívy podnietili viaceré popredné organizácie ako UNICEF, WHO, Oxford University a ďalšie. Podporiť túto iniciatívu a priložiť ruku k dielu sa rozhodla aj Skupina Generali, ktorá zmobilizovala svoju dobrovoľnícku komunitu prostredníctvom programu The Human Safety Net v rámci 22 krajín sveta, kde aktívne pôsobí. Na Slovensku je prítomná prostredníctvom projektu Učenie pre život, ktorý pomáha zraniteľným rodinám a ich deťom začleniť sa do života.

Takmer 30 slovenských dobrovoľníkov sa zapojilo do intenzívneho Digitálneho Hackathonu, ktorého cieľom bolo preložiť do slovenčiny vzdelávacie a informačné materiály vytvorené zahraničnými odborníkmi a následne nahrať inštruktážne videá s radami pre rodičov. V priebehu 2 dní tak preložili slovenskí dobrovoľníci z poisťovne Generali 68 odborných textov a nahrali 36 videí. Tieto materiály sa budú v blízkom období distribuovať na Slovensku a budú prínosom a podporou pre tisícky zraniteľných rodín.

V rámci Skupiny Generali sa do iniciatívy zapojilo približne 800 dobrovoľníkov z 22 krajín, ktorí prekladali tieto vzdelávacie materiály až do 20 jazykov.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.