25. 03. 2020

ESET pomáha s bezpečnostným testovaním aplikácií pre COVID-19

Spoločnosť ESET, svetový líder v oblasti IT bezpečnosti, sa pre podporu boja s ochorením COVID-19 a pre uľahčenie životných situácií, rozhodla znížiť ceny za služby penetračného testovania. Zníženie cien o 50 percent je určené pre organizácie verejnej a štátnej správy, a taktiež pre zdravotnícke organizácie v súvislosti s vývojom aplikácií,  ktoré bojujú proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2 alebo môžu výrazne pomôcť obyvateľstvu pri zvládaní súčasnej situácie. V odôvodnených prípadoch je spoločnosť pripravená poskytnúť tieto služby formou pro bono.

Penetračné testovanie je praktické preverenie bezpečnosti aplikácií so súhlasom ich tvorcov alebo predajcov. Pri testovaní používa ESET rovnaké postupy, ako používajú pri svojich útokoch hackeri. Táto služba sa preto nazýva aj etický hacking.

Služby penetračného testovania od spoločnosti ESET využívajú viacerí zákazníci na Slovensku a v Českej republike. Aplikácie spoločnosti ESET sú testované ešte pred ich uvoľnením na globálny trh.

„Domnievam sa, že aktuálna situácia s ochorením COVID-19 bude smerovať k zvýšenému presunu aktivít obyvateľstva a štátu do kybernetického priestoru a k vývoju nových aplikácií. Pokiaľ používané aplikácie nebudú dôsledne bezpečnostne testované a prevádzkované, môže dôjsť k úniku osobných údajov alebo citlivých zdravotných informácií obyvateľstva,” uviedol Peter Dekýš, riaditeľ služieb spoločnosti ESET.

„Rovnako sme svedkami zvýšeného záujmu obyvateľstva o služby e-shopov. Nedostatočne zabezpečené nákupné portály môžu ohrozovať súkromie a platby nakupujúcich alebo môžu byť prostriedkom na šírenie škodlivého kódu pre používateľov s nedostatočnou bezpečnostnou ochranou. Zvyšovať povedomie o IT bezpečnosti sa snažíme už mnoho rokov, uvedeným témam sa však budeme ešte hlbšie venovať na našom blogu na stránke eset.sk, kde v krátkej dobe uverejníme sériu článkov týkajúcich sa bezpečnosti aplikácií v kybernetickom priestore,“ dodal Dekýš.

Viac informácií o službách penetračného testovania nájdete medzi informáciami pre firemných zákazníkov na stránke eset.sk.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.