26. 09. 2019 ESET

ESET Science Award podporuje slovenské umenie

Tak, ako je jedným z hlavných cieľov ocenenia ESET Science Award prezentovať vedcov pôsobiacich na Slovensku, tak projekt pozýva do spolupráce aj slovenských umelcov. Príkladom je sochár Filip Šicko a výtvarníčka Gordana Turuk.

Veda a umenie majú veľa spoločného. Veda rovnako ako umenie otvára nové obzory a inšpiruje nás. Obe sú produktom jasnej mysle, schopnosti abstrakcie a výsledkom motivácie posúvať hranice nepoznaného. Práve preto pozvalo ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award tento rok do spolupráce dvoch slovenských umelcov – sochára Filipa Šicka a výtvarníčku Gordanu Turuk.

Filip Šicko navrhol pre ocenenie inštaláciu V jadre poznania (The Essence of Knowledge). Tá vyjadruje základnú motiváciu ľudského poznania – nevyriešený problém. Metaforicky opisuje túžbu človeka nájsť odpoveď na nepoznané cez postupné hľadanie súvislostí až k finálnej odpovedi. Inštalácia má hneď niekoľko využití. Počas 27. až 29. septembra 2019 bude súčasťou bratislavských podujatí Európska noc výskumníkov a Biela noc, počas slávnostného galavečera sa stane dominantou pred budovou Slovenskej filharmónie a v neposlednom rade jej zmenšená podoba poputuje do rúk trom laureátom ocenenia.

Darom pre významných medzinárodných hostí a medzinárodnú porotu je dielo chorvátskej výtvarníčky Gordany Turuk. Sklený list vyjadruje myšlienku, že listy predstavujú pre stromy rovnaký zdroj života ako sú pre ľudí vedomosti a túžba po hľadaní nepoznaného.