04. 12. 2018 U. S. Steel Košice

Hutníci podporia 16 partnerských organizácií

Už trinásť rokov je súčasťou vianočných trhov na Hlavnej ulici v Košiciach charitatívny stánok U. S. Steel Košice. Od 5. do 20. decembra v ňom oceliarska spoločnosť predstaví širokej verejnosti činnosť 16 partnerských organizácií a pomôže organizovať zbierku na ich ďalší rozvoj. Svoje aktivity a služby budú prezentovať detské domovy, občianske združenia pre hendikepované deti a dospelých, zdravotnícke aj vzdelávacie zariadenia.

„Tieto organizácie sú súčasťou našej komunity, robia veľa užitočnej práce pre obyvateľov tohto regiónu, venujú sa deťom, zdravotne znevýhodneným či ľuďom v núdzi. Zaslúžia si našu pozornosť a podporu,“ povedal pred otvorením stánku prezident U. S. Steel Košice James Bruno.

K pomoci sa bezprostredne pridávajú aj samotní zamestnanci či štipendisti hutníckej firmy, ktorí denne od 10.00 do 20.00 hod. zabezpečujú chod charitatívneho stánku  formou dobrovoľnej služby.

Spoločnosť U. S. Steel Košice venuje dlhodobo osobitnú pozornosť aj detským domovom na východnom Slovensku. Hutníci aj tento rok pomohli plniť želania detí prostredníctvom Stromčekov prianí, ktoré boli v predvianočnom čase umiestnené v areáli firmy. Zvesili z nich 158 kartičiek so želaniami a kúpili darčeky pre deti  z Detského domova sv. Klementa Hofbauera v Podolínci, Detského domova na Uralskej ulici v Košiciach aj pre mladých dospelých z domova na polceste v Košiciach. Adresátov našli aj želania detí z rodín hutníkov v zložitej životnej situácii, ktorým firma a kolegovia vyjadrujú spolupatričnosť formou projektu Sme s vami v pravý čas. Všetci obdarovaní okrem darčekov a finančnej pomoci v celkovej výške 37 000 eur ocenili najmä záujem o ich osud a jedinečné zážitky z podujatí, na ktoré ich firma pozýva počas celého roka a ktoré im pomáhajú prekonávať ťažké chvíle.

Hutníci tradične pomáhajú aj niektorému z miestnych zdravotníckych zariadení formou dobrovoľnej predvianočnej finančnej zbierky. Tentoraz pomôžu Detskej fakultnej nemocnici Košice zriadiť audiocentrum s kvalitným prístrojovým vybavením, ktoré umožní lepšiu diagnostiku a liečbu detí s poruchami sluchu. A hlavne skvalitní starostlivosť o malých pacientov, ktorí už nebudú musieť cestovať stovky kilometrov na pravidelné vyšetrenia do Bratislavy. V minulých rokoch vyzbierali hutníci viac než 1,42 mil. eur na digitálny röntgen pre Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach, polohovateľné postele i nový USG prístroj pre Detskú nemocnicu v Košiciach, na kúpu špeciálnych prístrojov pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura v Košiciach, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach a ďalšie zdravotnícke zariadenia s regionálnou pôsobnosťou.

Vyzbieraná suma z tohtoročnej zbierky bude zverejnená na benefičnom vianočnom koncerte, ktorý je vyvrcholením charitatívnych aktivít U. S. Steel Košice. Symbolický šek odovzdá predstaviteľom detskej fakultnej nemocnice zástupca zamestnancov spolu s prezidentom firmy, keďže tá daruje rovnakú sumu, akú vyzbierajú zamestnanci. „Šľachetnosť sa nedá odmerať výškou daru, ale tým, či má človek srdce otvorené potrebám druhých, či hľadá cesty, ako pomôcť. Našej firme sa vďaka každodennej tvrdej práci zamestnancov darí a môže tak pomáhať počas celého roka väčším dielom.  Dobrý čin však môže urobiť každý,“ povedal prezident spoločnosti U. S. Steel Košice James Bruno.

Benefičný koncert, v programe ktorého vystúpi Katarína Knechtová, Peter Cmorík, Mária Čírová a ďalší umelci, sa uskutoční 14. decembra 2018 v Štátnom divadle Košice a záznam odvysiela aj RTVS dňa 22. decembra o 15.50 hod. na Dvojke. Výťažok zo vstupného venujú železiari prešovskému občianskemu združeniu Priatelia sluchovo postihnutých detí, ktoré sa venuje podpore tvorivosti, výchove a vzdelávaniu sluchovo znevýhodnených detí a mládeže.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.