17. 03. 2023 COOP Jednota Slovensko

Nemocnica v Prešove modernizuje s podporou Nadácie COOP Jednota

Nadácia COOP Jednota darovala Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove lekárske prístroje v hodnote 9 681 eur. Symbolický šek odovzdal Štefan Bujňák, predseda predstavenstva COOP Jednoty Prešov a Ján Bilinský, predseda COOP Jednoty Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.

Nadácia COOP Jednota kontinuálne podporuje aktivity, ktorých spoločným menovateľom je spoločenská zodpovednosť a humánne myšlienky. Pomoc a humánny prístup boli základom spotrebného družstevníctva už pri jeho zrode a tieto hodnoty sa v systéme COOP Jednota napĺňajú dodnes. Nadácia podporuje zdravotníctvo, šport, školstvo, ale aj rozvoj vzdelávania, kultúry a umenia. Pomoc tentokrát prijali vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Z poskytnutej podpory boli zakúpené špeciálne zariadenia, konkrétne artroskopické inštrumentárium potrebné pri operáciách malých kĺbov a inštrumenty dôležité pri operácii ramena.

Zvyšujeme úroveň zdravotnej starostlivosti v regiónoch

Uvedené zariadenia budú umiestnené na oddelení úrazovej chirurgie. „Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, v mene svojich pacientov vyjadruje úprimné poďakovanie Nadácii COOP Jednota za hodnotný dar venovaný nemocnici vo forme artroskopického setu, ktorý sa využíva pri operáciách malých kĺbov. Aj vďaka takýmto darom zvyšujeme úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti v našom regióne,“ zdôrazňuje Jozef Bujňák, primár úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. Symbolický šek v hodnote 9 681 eur prevzal riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Ľubomír Šarnik, ktorý ocenil prístup nadácie a vôľu pomáhať skvalitňovať zdravotnícke služby na Slovensku.

Pomáhať je v systéme COOP Jednota prirodzené

Myšlienku pomáhať a rozvíjať región majú prirodzene osvojenú všetky regionálne Jednoty. Podpora smeruje aj na východné Slovensko. Dotácia od nadácie bola v tomto prípade použitá na zakúpenie setu pre operácie na oddelení úrazovej chirurgie v prešovskej nemocnici. „Nadácia COOP Jednota poskytla finančné zdroje na zakúpenie operačných prístrojov a pomôcok pre oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie. Žijeme náročnú dobu a v každom odvetví sa prejavuje nedostatok finančných prostriedkov. Naša nadácia je tu práve preto, aby pomáhala a tentokrát sa rozhodla finančným darom podporiť nemocnicu v našom meste. Pevne verím, že zakúpenie setu pre operácie zápästia pomôže všetkých pacientom, ktorí to potrebujú,“ konštatuje Štefan Bujňák, predseda predstavenstva, COOP Jednota Prešov.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.