19. 09. 2017 Orange Slovensko

Orange: Keď sú zamestnanci aktívni aj mimo práce

Zamestnanci spoločnosti Orange tento rok aktívne podporili celonárodnú kampaň Do práce na bicykli a boli ocenení za najväčší počet zapojených súťažiacich za región Banskej Bystrice.

O tom, že v Orangei je chuť pomáhať ozaj zakorenená, svedčí aj chuť zamestnancov zapájať sa do prospešných aktivít – napríklad do zbierky šatstva, darovania krvi, dobrovoľníckeho podujatia Naše mesto, či realizovať vlastné projekty a nápady prostredníctvom programu Orange Passion a Zamestnaneckého grantového programu.

Zamestnanci spoločnosti Orange tento rok aktívne podporili celonárodnú kampaň Do práce na bicykli a boli ocenení za najväčší počet zapojených súťažiacich za región Banskej Bystrice.

Prostredníctvom Zamestnaneckého grantového programu, ktorý vyhlasuje Nadácia Orange, majú zamestnanci príležitosť skrášliť miesto, na ktorom im záleží, alebo inak spríjemniť život v komunite. V programe sa doteraz úspešne zrealizovalo viac ako 400 projektov.  Zamestnanci vďaka nim oživili verejný priestor a svojím aktívnym angažovaním sa prispeli k zlepšeniu kvality života vo svojom okolí. Tento rok mohli o top projekte hlasovať aj kolegovia prostredníctvom intranetovej siete Plazza. Najviac hlasov získal projekt s cieľom zrealizovať spoločenskú miestnosť pre deti s rakovinou a ich rodiny v budove Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave.