25. 04. 2018 Philip Morris Slovakia

Philip Morris Slovakia je opäť top zamestnávateľom

Tento rok spoločnosť Philip Morris Slovakia už štvrtý raz za sebou získala certifikát TOP EMPLOYER na Slovensku. „Čo robí našu firmu ešte výnimočnejšou je to, že u nás vládne veľmi priateľská a srdečná atmosféra s individuálnym prístupom ku každému jednému zamestnancovi,“ hovorí Juraj Králik, manažér komunikácie.

Mimoriadne dôležitou je pre firmu téma rovných príležitostí mužov a žien. Philip Morris Slovakia zamestnancov odmeňuje podľa objektívnych skutočností, ako sú skúsenosti, odpracované roky či kariérny postup. „Rozmanitosť a začlenenie u nás podporujeme cez konkrétne indikátory, ktoré monitorujeme každý štvrťrok. Ide napríklad o pomer novoprijatých žien, o ich prítomnosť v manažmente či o začlenenie nováčikov,“ vysvetľuje Juraj Králik.

Philip Morris Slovakia je členom poradnej komisie Charty diverzity vedenej Nadáciou Pontis, ktorá podporuje rozmanitosť a postupy začleňovania na pracovnom trhu. V snahe preukázať rovnaké zaobchádzanie a platové ohodnotenie mužov a žien, absolvovala spoločnosť i globálny audit, ktorý organizovala Nadácia Equal Salary v spolupráci s PriceWaterhouse Coopers.