09. 10. 2020 Plzeňský Prazdroj Slovensko

Plzeňský Prazdroj mieri so stratégiou udržateľnosti do roku 2030

Plzeňský Prazdroj Slovensko pripíja Na budúcnosť! Spoločnosť prichádza s novou stratégiou udržateľného rozvoja, vďaka ktorej chce ešte viac znížiť vplyv svojho podnikania na krajinu. Okrem dosiahnutia uhlíkovej neutrality vo výrobe piva do roku 2030 sa zaväzuje využívať výlučne obnoviteľnú energiu, redukovať produkciu plastov a do líderskej pozície sa chce dostať aj v šetrení s vodou.

Základom novej stratégie Plzeňského Prazdroja Slovensko je sústrediť sa nielen na varenie vysokokvalitného piva či kultiváciu pivnej kultúry. Rovnakým dielom chce spoločnosť dbať aj na to, aký vplyv má jej činnosť na okolitú krajinu a ľudí vo vnútri firmy i navonok. To všetko reprezentuje aj hlavné motto stratégie – Na budúcnosť! „Viac ako kedykoľvek predtým si uvedomujeme, že prírodné zdroje sú obmedzené, a preto k nim musíme pristupovať citlivo a s maximálnou zodpovednosťou pre budúce generácie,“ hovorí Pavlína Kalousová, riaditeľka firemných vzťahov a komunikácie zodpovedná  za udržateľný rozvoj Prazdroja a dodáva: „Navyše je pre nás zaväzujúce, že tento postoj s nami zdieľa viac ako 90 % Slovákov.“ Vyplýva to z prieskumu, ktorý počas leta pre spoločnosť vypracovala agentúra MNFORCE na vzorke 1 000 respondentov.

Významnou témou v spoločnosti je práve citlivý prístup k prírodným zdrojom. „Za posledných 10 rokov sme v Pivovare Šariš výrazne znížili spotrebu vody zo 4 hl na 2,89 hl na 1 hl piva. Do roku 2030 sa chceme dostať na 2,75 hl. Budeme sa snažiť dlhodobo hájiť svoju pozíciu špičky v spotrebe vody v našom odvetví a aj naďalej budeme aktívni v iniciatívach na podporu jej šetrenia,“ hovorí Pavlína Kalousová. Dôraz bude pritom na šetrení úžitkovou vodou a na aplikácii inteligentných riešení, ako ju čistiť a opätovne využívať v technických úsekoch pivovaru. Pre Prazdroj je kľúčovou témou aj zníženie spotreby energií. „Dali sme si záväzok, že do roku 2030 bude všetka energia v našom pivovare – tepelná i elektrická, pochádzať výhradne z obnoviteľných zdrojov. Do 10 rokov tiež chceme znížiť uhlíkovú stopu nášho dodávateľsko-odberateľského reťazca o 30 %,“ vysvetľuje Pavlína Kalousová.

Prazdroj tak isto plánuje do roku 2030 nakupovať všetky poľnohospodárske suroviny výhradne od farmárov s udržateľným spôsobom produkcie. Na podporu poľnohospodárstva využíva osvedčené postupy, spoluprácu s miestnymi farmármi, družstvami aj akademickou obcou. Dnes Prazdroj berie priamo od pestovateľov takmer 82 % sladovníckeho jačmeňa. Príklon ku kúpe lokálnych výrobkov deklaruje aj 64 % Slovákov.

Slovensku sme ušetrili o 501 ton plastu

Ťažiskovými sú pre výrobu v Pivovare Šariš aj obaly, do ktorých plní svoje pivá. „Takmer 49 % našich obalov tvoria vratné fľaše a sudy. Chceme, aby ich bolo ešte viac. Prieskum ukazuje, že je na to priestor, keďže takmer 60 % Slovákov si všíma, v akom obale je výrobok, ktorý kupujú. Ako lídra v čapovanom pive nás teší aj fakt, že 58 % ľudí preferuje bezobalové výrobky. Aj pivný zážitok je totiž najsilnejší pri čapovanom pive, ktoré je z pohľadu obalov zároveň aj najviac ekologické,“ hovorí Martin Grygařík, obchodný riaditeľ Plzeňského Prazdroja Slovensko.

Spoločnosť od januára 2020 ukončila výrobu piva v PET fľašiach pri značkách Gambrinus a Šariš, do roku 2023 pribudnú Veľkopopovický Kozel a Smädný Mních. „Som hrdý, že rozhodnutie Prazdroja znížiť svoju plastovú stopu podporili naši zákazníci aj spotrebitelia. Vďaka tomu je už dnes naša ročná úspora v plastoch až 501 ton,“ dodáva Martin Grygařík. S redukciou plastov bude spoločnosť pokračovať. Do roku 2025 plánuje znížiť spotrebu tých jednorazových o 89 %, do ďalších 5 rokov ich chce prestať používať úplne a využívať len plasty vyrobené z recyklátu. Prazdroj pristupuje zodpovedne aj k produkcii odpadov. Do piatich rokov ju chce zredukovať o viac ako 30 %. Znovu využiteľné vedľajšie produkty výroby už teraz vracia opäť do obehu na 100 %, do roku 2025 chce dosiahnuť nulové skládkovanie.

Pivovar rozvíja komunity

„Udržateľnosť vnímame ako príležitosť. Nielen byť ekonomicky úspešní, ale aj zachovávať tradície. Preto naša stratégia stojí na dvoch pilieroch – planéta a ľudia. Uvedomujeme si, že musíme nielen reflektovať na dopady nášho biznisu na prírodu, ale aj starať sa o komunity, ktoré sú na nás naviazané,“ vysvetľuje Pavlína Kalousová. Prazdroj v tomto roku preto dvojnásobne navýšil podporu vo svojom grantovom programe Šariš ľuďom a zároveň upravil jeho zameranie, aby odzrkadľoval nielen regionálny kolorit, ale aj jeho aktuálne potreby. „Druhá vlna koronakrízy je tu, preto je stále veľmi dôležitá opatrnosť a dodržiavanie zvýšených hygienických štandardov. Avšak vyše 80 % Slovákov chýba socializácia, preto sme podporili aj projekty, ktoré v budúcom roku práve na to vytvoria bezpečný priestor,“ zdôvodňuje nové zameranie grantov Pavlína Kalousová.

Sumár všetkých aktivít má viesť k redukcii uhlíkovej stopy hospodárenia Plzeňského Prazdroja Slovensko, ktorý chce byť do roku 2030 vo vlastnej výrobe uhlíkovo neutrálny a do roku 2050 plánuje dosiahnuť plnú uhlíkovú neutralitu aj v distribúcii a doprave.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.