10. 10. 2019 Plzeňský Prazdroj Slovensko

Plzeňský Prazdroj Slovensko už ôsmy rok vyzýva budúce mamičky k abstinencii

Len úplnou abstinenciou počas celých deviatich mesiacov tehotenstva sa budúce mamičky môžu vyhnúť ohrozeniu plodu.

Vraví sa, že žena by si počas tehotenstva mala dať to, na čo má chuť a nemala by si nič odopierať. Pri alkohole to však neplatí. Práve naopak. Len úplnou abstinenciou počas celých deviatich mesiacov sa môže vyhnúť ohrozeniu plodu. Matka by sa mala k svojmu dieťaťu správať zodpovedne ešte pred jeho narodením. Pitie alkoholu budúcou mamičkou mu totiž môže spôsobiť ohrozenie Fetálnym alkoholovým syndrómom (FAS). Deti s takouto diagnózou pritom môžu problémy či ťažkosti sprevádzať celý život.

Fetálny alkoholový syndróm je diagnóza, s ktorou sa na Slovensku ročne rodí až 250 detí. Je to súbor telesných a mentálnych vývinových zmien plodu, ktoré vznikajú následkom konzumácie alkoholických nápojov v tehotenstve. Práve matka a jej životný štýl počas deviatich mesiacov tehotenstva môžu negatívne ovplyvniť vývoj dieťaťa a následky môžu byť celoživotné. Konzumáciu alkoholu teda rozhodne netreba podceňovať.

Ani kvapka počas deviatich mesiacov

Podpore zodpovedného prístupu budúcich mamičiek ku konzumácii alkoholu sa venuje kampaň s názvom 9 mesiacov 0 promile. Prostredníctvom nej Plzeňský Prazdroj Slovensko už ôsmy rok podporuje aktivity spojené s osvetou ochorenia FAS. V spolupráci s odbornými garantmi – Centrom diagnostiky, terapie a prevencie FAS pri Katolíckej univerzite v Ružomberku a bratislavským Diagnosticko-terapeutickým centrom s názvom „Fascinujúce deti“ – zvyšuje povedomie laickej aj odbornej verejnosti o téme, ktorá je u nás stále málo známa. „O zodpovednom prístupe k alkoholu sa na Slovensku hovorí najmä v súvislosti s mladými ľuďmi do 18 rokov. Alkohol však významne ohrozuje aj ešte nenarodené deti. Sme presvedčení, že informovanie o tejto téme môže napomôcť mamičkám, aby priviedli na svet zdravé dieťatko. Práve preto o zodpovednom pití informujeme nielen na našich obaloch, ale aj prostredníctvom webu ww.promileinfo.sk,“ vysvetľuje Drahomíra Mandíková, riaditeľka pre firemné vzťahy a komunikáciu Plzeňského Prazdroja Slovensko.

Neposlušné dieťa ako dôsledok alkoholu?

Diagnóza sa môže prejavovať poruchami pozornosti, problémami s pamäťou, hyperaktivitou, zmeneným zmyslovým vnímaním, ale napr. aj problémami s rovnováhou, jemnou a hrubou motorikou či dokonca nečakanou agresivitou, nevysvetliteľnými záchvatmi zlosti alebo sebapoškodzovaním.

Deti s touto diagnózou majú napríklad zníženú schopnosť čítať, hláskovať, počítať, trpia adaptačnými poruchami, môžu byť precitlivené alebo naopak málo citlivé na vizuálne podnety, dotykové, chuťové podnety, majú problémy s rovnováhou a koordináciou motoriky, vyvolávajú dojem neslušných a neposedných. Konkrétnych príznakov môže byť široké spektrum.

Tieto deti môžu mať problémy so zmyslovým spracovávaním informácií, pretože ich zmysly nefungujú celkom tak, ako by mali. V takých prípadoch dieťa – žiak v triede – napríklad nemusí počuť, čo hovorí učiteľ, ale počuje napríklad viac šumenie listov za oknom alebo šuchotanie spolužiakov. Znamená to, že vníma viac rušivé zvuky vôkol seba, než hlas učiteľky,“ vysvetľuje Zuzana Tomanová, edukátorka FAS a spoluzakladateľka centra diagnostiky a terapie Fascinujúce deti. Ako dodáva, takéto dieťa môže vyrušovať pri zrakovom pozorovaní aj silné svetlo alebo keď niekde vidí spolu veľa ľudí, nevie svoj zrak dobre zaostriť na niektorý významný detail.

Niektoré deti s FAS majú narušené aj chuťové a čuchové zmysly, preto niekedy môžu napríklad oblizovať veci, ktoré nemajú dôvod sa približovať k ústam. Často ich vyrušujú aj nejaké vône alebo zápachy, a preto sa im môže stať, že napríklad milujú vôňu benzínu, no vadí im vôňa kvetov. Deti s diagnózou Fetálneho alkoholového syndrómu môžu mať aj oslabenú pamäť, často sa preto u nich prejavuje neschopnosť zdravého úsudku a problematická u nich býva aj senzorická orientácia.

V mnohých prípadoch sa môže dokonca zdať, že dieťa postihnuté FAS je len neposlušné či zábudlivé alebo sa mu skrátka len nechce robiť si domáce úlohy. Poruchy fetálneho alkoholového spektra u dieťaťa si preto rodičia, ale aj učitelia, neraz mýlia s inými ťažkosťami, ako je napríklad diagnóza ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou. Dieťa je potom mylne posudzované, a tým pádom nepochopené v škole aj doma,“ upozorňuje odborníčka.

Uškodiť môže už jeden pohárik

Ak čakáte dieťa, alkoholu by ste sa mali vyhýbať oblúkom. Na dobre mienené rady, že jeden pohárik neuškodí, zabudnite. Odborníci sa totiž zhodujú na tom, že nevieme aká je a či vôbec existuje bezpečná dávka. Treba mať na pamäti, že každá žena, ktorá pije alkohol počas tehotenstva, môže závažne poškodiť zdravie svojho ešte nenarodeného dieťaťa. Nemusíte byť alkoholičkou a piť alkohol denne, aby sa vám narodilo dieťa s FAS. „Hoci množstvo a frekvencia konzumácie alkoholu, ako aj konkrétna fáza tehotenstva, v ktorej budúca mamička pije alkohol, vplýva na závažnosť možného ochorenia, nie je dokázané, aké množstvo alkoholu je pre ženu a jej dieťa v tehotenstve bezpečné. Najbezpečnejšie preto je, ak sa budete počas celej doby tehotenstva, ale aj pred plánovaným tehotenstvom, alkoholu vyhýbať,“ zdôrazňuje vysvetľuje Tomanová. Podľa jej slov, koncentrácia alkoholu, ktorý matka vypila, je rovnaká aj u dieťaťa v brušku. Navyše nenarodené dieťatko sa ho zbavuje oveľa dlhšie ako mamička. Tá dokáže ochoreniam, ako je FAS, predchádzať tak, že nebude pred ani počas tehotenstva požívať alkohol. Odborníčka upozorňuje aj na to, že FAS je diagnózou, ktorá bude dieťa sprevádzať po celý život. Aj keď je diagnóza celoživotná, skorá diagnostika a terapia môže deťom výrazne pomôcť. Už aj na Slovensku existujú rôzne centrá, ktoré okrem toho ponúkajú aj odborné poradenstvo rodičom či odporúčania pre školu, do ktorej dieťa chodí.

Mýty a fakty o FAS

 • Mýtus: Mamičky detí s diagnózou FAS musia alebo museli byť alkoholičky, spoločenské pitie by túto diagnózu nezapríčinilo.
 • Fakt: Aj keď si mnohí ľudia myslia, že pohár piva alebo vína nemôže uškodiť, nevieme, či existuje bezpečná dávka alkoholu. Žena pri tom nemusí holdovať alkoholu. Platí, že každá budúca matka, ktorá pije počas tehotenstva, môže závažne poškodiť zdravie svojho nenarodeného dieťaťa.
 • Mýtus: Deti s FAS z toho vyrastú.
 • Fakt: Nezodpovedné pitie vplýva nielen na mamičku, ale hlavne na dieťatko v brušku. Dôsledky vplyvu alkoholu môže dieťa pociťovať po celý zvyšok života, pričom už aj ako dospelí môžu byť znevýhodnení alebo aj ťažko zdravotne postihnutí.
 • Mýtus: Problémy týkajúce sa správania sú spojené s FAS a sú výsledkom nesprávneho rodičovstva.
 • Fakt: Rodič nedokáže správanie dieťaťa s FAS ovplyvniť. Tieto deti môžu mať problémy so zmyslovým spracovávaním informácií, pretože ich zmysly kvôli poškodeniu alkoholom počas tehotenstva nefungujú celkom tak, ako by mali.
 • Mýtus: Všetci ľudia s FAS majú nízke IQ.
 • Fakt: Deti so týmto syndrómom nemusia mať znížené IQ. Zväčša ho mávajú v slabšom priemere. Zhruba 70 – 75% detí s FAS má svoj intelekt v norme.
 • Mýtus: Fetálny alkoholový syndróm je záležitosťou iba určitej časti populácie.
 • Fakt: Opak je pravdou. Touto diagnózou môže byť ohrozené každé nenarodené dieťa, ktorého mamička počas tehotenstva požila alebo pravidelne konzumuje alkohol.
 • Mýtus: Žena s FAS bude mať dieťa s rovnakou diagnózou.
 • Fakt: Ak budúca mamička úplne abstinuje počas celej doby tehotenstva, jej dieťa táto diagnóza nepostihn
×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.