24. 11. 2022 IBM International Services Centre

Podpora menšín, finančné zbierky a boj proti klimatickej kríze. IBM dokazuje, že firma musí byť viac ako len zamestnávateľ.

IBM sa na Slovensku zameriava na zdravie svojich zamestnancov, okolitú komunitu aj životné prostredie.

Len nedávno svet obehla medzinárodná štúdia, ktorá potvrdila, že ľuďom nie je jedno, aké hodnoty vyznáva ich zamestnávateľ. Túto potrebu popísali mladí z generácie Z. Väčšina respondentov uviedla, že by dala vo svojom zamestnaní výpoveď, pokiaľ by práca negatívne narušovala ich osobný život, a takmer polovica by radšej zostala nezamestnaná, ako by mala robiť prácu proti svojmu presvedčeniu.

Od zamestnávateľov by sme mali mať vysoké očakávania, čo keby sa mohol človek sebarealizovať aj v práci a nie len po skončení pracovného času? Nedá sa? IBM na Slovensku ukazuje, že to možné je.

Firma sa okrem svojej hlavnej podnikateľskej činnosti zameriava na tri hlavné body – duševné a fyzické zdravie zamestnancov, podporu komunity a ochranu klímy. I keď o tom často nepočuť, korporáty spolupracujú s neziskovými organizáciami, podporujú rôznorodosť na pracovisku, pomáhajú pri tvorbe politík a tvrdo bojujú proti klimatickej kríze. IBM svojim zamestnancom denne ukazuje, ako môže vyzerať lepší svet.

Pomáhať na všetkých frontoch

V slovenskej IBM pracuje niekoľko tisíc zamestnancov. Predstavte si, koľko dobra môže urobiť taká veľká skupina, keď ju zamestnávateľ správne motivuje. „Máme veľký počet dobrovoľníkov a široké spektrum aktivít, pričom veľký dôraz kladieme na expertné dobrovoľníctvo,“ vysvetľuje Lucia Haászová, riaditeľka ľudských zdrojov a centra zdieľaných služieb na Slovensku. Okrem toho, že sa snažia rozvíjať vzdelávanie v oblasti digitálnych zručností, napríklad vzdelávaním detí v oblasti kybernetickej bezpečnosti, spolupracujú aj s celou škálou neziskových organizácií od Junior Achievement až po podporu organizácií zo sociálnej oblasti ako Návrat alebo Dobrý Anjel.

Zamestnanci sa každoročne zapájajú do projektu Naše mesto, ktorý organizuje Nadácia Pontis. Spolupracujú aj so slovenskou pobočkou UNICEF, Bratislavským regionálnym ochranárskym združením, podporujú chránené dielne či vianočné zbierky pre deti z detských domovov. Pomáha sa aj priamo na pracovisku, IBM organizuje pravidelné darovanie krvi a zbierky šatstva a jedla pre ľudí v núdzi. Technologický gigant podporuje organizácie aj finančne. Každý zamestnanec si môže hodiny dobrovoľníctva transformovať do finančného príspevku pre vybrané neziskové organizácie. Ročne to je niekoľko desiatok tisíc eur.

Dobrovoľnícke aktivity slovenskej IBM ukazujú pravidelne aj na globálnej úrovni, tunajší zamestnanci sú tak inšpiráciou pre celý korporát. Inak to však nie je ani doma.  Za svoje aktivity v oblasti dobrovoľníctva, diverzity a inklúzie, ako aj starostlivosti o svojich zamestnancov a komunitu, získala IBM na Slovensku viaceré domáce a medzinárodne ocenenia, napríklad Zdravá Firma roka, prestížne ocenenie Stevie Award a v minulom roku sa IBM umiestnila aj medzi finalistami v súťaži Via Bona Slovakia.

Rodičovstvo či kariéra?

Firma IBM svojim prístupom ukazuje, že si medzi nimi nemusíme vyberať, ide o zlučiteľné roly. Zamestnanci majú flexibilný pracovný čas a pracovné podmienky, ktoré sú vyvážené s potrebami  času stráveného s rodinou. Rodičia môžu čerpať aj rôzne zľavy v škôlkach či bonusové dni voľna. V roku 2021 pribudol pre nových rodičov ďalší benefit – hradené dni voľna navyše pre otcov a finančné benefity pre matky. Podpora rodín je dôvod, pre ktorý sa stala IBM prvou firmou na Slovensku, ktorej bol udelený titul Family Friendly Firma od UNICEF.

Všetci sú si rovní

Rodová rovnosť, zastúpenie žien a umožnenie kariérneho postupu je pre IBM dôležité. „Pomer žien a mužov v IBM je vyrovnaný aj na manažérskych postoch,“ dopĺňa Lucia Haászová. Firma sa snaží povzbudiť aj ďalšie ženy a svojim zamestnankyniam prináša napríklad virtuálne panelové diskusie s inšpiratívnymi ženami. V prednáškach sú zohľadnené témy ženského zdravia, ako sú onkologické ochorenia či menopauza, ale aj z workshopy zamerané na podporu žien začať kariéru v oblasti digitálnych technológií.

Rozmanitosť ako kľúč k úspechu

Americkej firme záleží na tom, aby vytvárala prostredie, kde sa všetci cítia prijatí. IBM dlhodobo podporuje LGBTQ+ komunitu na Slovensku a zapája sa do podujatí ako LGBT+ Business Forum a PRIDE.

„Práve rozmanitosť je pre naše tímy kľúčom k dosiahnutiu rovnováhy ale aj k získaniu širokej škály skúseností či vnímania rôznorodosti vo svete. Nielen veríme, ale aj zo skúsenosti vieme, že sa nám pracuje lepšie a sme produktívnejší, keď pracujeme v zmiešaných tímoch, či už z hľadiska pohlavia, kultúry, našich schopností či veku. Som hrdá na to, čo sme vytvorili a naďalej v IBM na Slovensku vytvárame,“ povedala Lucia Haászová.

Spoločenská zodpovednosť

Firme nie je ľahostajná ani spoločnosť, v ktorej pôsobí, a rôznymi krokmi dopomáha k jej pozitívnej zmene. Odborníci spolupracujú s tvorcami politík v kľúčových ekonomických a spoločenských otázkach, pomáhajú pri riešeniach a vytvárajú stratégie pre budúcnosť. IBM spolupracuje aj priamo so školami na spoločných akreditovaných predmetoch, pripomienkuje študijné programy tak, aby boli zlučiteľnejšie s praxou, a prostredníctvom hosťujúcich prednášok zvyšuje povedomie mladých o nových technológiách.

Klimatická zmena nie je novinkou

IBM sa zaviazala k vedeniu environmentálnych záležitostí vo všetkých svojich obchodných aktivitách a dlhodobo praktizuje aj firemnú politiku smerom k ochrane životného prostredia. S nariadením, ktoré požadovalo šetrenie energie a materiálov vo všetkých činnostiach, prišla IBM už v roku 1974. Ide teda o dlhodobú prioritu, ktorú IBM podčiarkuje tým, že spolupracuje s dodávateľmi, ktorí tiež kladú dôraz na ochranu životného prostredia. Na globálnej úrovni sa firma zaviazala k nulovým emisiám skleníkových plynov do roku 2030.

Slovenská IBM prišla s projektom digitalizácie daňových procesov, vďaka čomu ušetrili 24-tisíc hárkov papiera. Ďalším príkladom je darovanie nadbytočného nábytku, kde bolo ušetrených až 50 ton potencionálneho odpadu.  Environmentálne aspekty sa čoraz častejšie dostávajú aj do bežného života, zamestnanci sú preto vyzývaní, aby chodili do práce na bicykloch.

Veľké firmy majú dopad na to, ako vyzerá naša spoločnosť a k svojej moci by mali pristupovať zodpovedne. Pomáhať neziskovým organizáciám, vytvárať balans medzi prácou a rodinou, upozorňovať na rovnosť všetkých ľudí, zdieľať vedomosti s mladšou generáciou a bojovať proti klimatickej kríze. Veľké firmy by mali konať dobro. Tak, ako to robí IBM.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.