12. 05. 2021 Generali Poisťovňa

Poisťovňa Generali šíri osvetu o vakcinácii medzi zamestnancami aj verejnosťou

Už viac ako rok bojuje celý svet s pandémiou koronavírusu. Jedným z hlavných riešení na zvládnutie tejto neľahkej situácie je práve očkovanie, ktoré je opradené aj množstvom dezinformácií a mýtov. Poisťovňa Generali sa rozhodla pristúpiť k tejto téme zodpovedne a venovať sa jej nielen interne, ale aj externe, keďže prevencia a ochrana zdravia sú témou, ktoré sú pre ňu dôležité.

Očkovanie je jedinou cestou k tomu, aby sme sa mohli opäť stretávať a vrátiť sa k tomu, čo nám pandémia vzala. V dnešnej dobe internetu však očkovanie sprevádza aj množstvo dezinformácií a hoaxov. Poisťovňa Generali sa preto rozhodla podporiť osvetu o dôležitosti vakcinácie a v apríli spustila internú osvetovú kampaň pre svojich zamestnancov, v ktorej sa venovala práve očkovaniu, a to pomocou rôznych formátov. Kampaň komunikovala dôvody, prečo je dôležité a dobré dať sa zaočkovať, a taktiež priniesla zamestnancom množstvo odborných a overených faktov týkajúcich sa tejto témy.  Hlavným mottom internej kampane je byť opäť spolu. Okrem promo materiálov v podobe vizuálov, bannerov a videa vznikla na intranete špeciálna sekcia Zaočkujem sa. V nej sa nachádza množstvo aktuálnych overených informácií a dát o očkovaní a vakcínach, o procese očkovania, najčastejšie otázky a odpovede.

Okrem toho v poisťovni zorganizovali online diskusiu s dvoma špičkovými odborníkmi, epidemiologičkou doc. MUDr. Alexandrou Bražinovou, PhD., MPH a virológom RNDr. Borisom Klempom, DrSc., o ktorú zamestnanci prejavili veľký záujem. Počas 90 minút diskusie prišlo veľké množstvo rôznych otázok – hovorili tak o tých najdôležitejších, ako aj najpálčivejších informáciách týkajúcich sa účinnosti a bezpečnosti jednotlivých vakcín. Poisťovňa využila pri príprave internej kampane aj spoluprácu s iniciatívou Kto pomôže Slovensku, ktorá spustila na Slovensku osvetovú kampaň #zaočkujemsa.

Tému očkovanie a vírusy otvorila poisťovňa Generali v marci aj v rámci svojho prevenčného blogu Generali Balans určeného pre širokú verejnosť. Rozhovory, podcast a množstvo článkov s renomovanými odborníkmi poukázalo na dôležité fakty o vakcínach všeobecne, pričom cieľom bolo vyvrátiť dezinformácie a mýty, a, naopak, priniesť verejnosti pravdivé overené fakty.