04. 09. 2019 Accenture

Pro bono služby pre partnerov z neziskového sektora

V rámci svojich aktivít v oblasti firemného občianstva s dopadom na komunitu sa v Accenture neobmedzujú len na finančnú podporu svojich partnerov z neziskového sektora. Najmä v prípade strategických partnerstiev sa snažia o prepájanie svojich aktivít, s využitím zapojenia vlastných zamestnancov, či už vo forme expertného dobrovoľníctva alebo cez poskytovanie pro bono služieb, ktorých hodnota každoročne predstavuje niekoľko desaťtisíc EUR.

Prvou lastovičkou bola pred niekoľkými rokmi pro bono implementácia CRM riešenia pre Nadáciu Pontis, vďaka čomu sa v Nadácii sprehľadnil tok financií a komunikácia s partnermi. V rámci projektu boli tiež poskytnuté konzultačné služby pre redizajn webu Nadácie a pri konsolidácii prepojených stránok. Na úspešný projekt pre Nadáciu Pontis nadviazali ďalšie pro bono projekty, či už konzultačné alebo implementačné.

Príkladom z uplynulých mesiacov je realizácia implementácie CRM riešení pre 3 neziskové organizácie, na ktorých sa podieľali zamestnanci regionálneho technologického centra Accenture, so špecializáciou na implementácie CRM riešení na báze Salesforce. Salesforce je svetový líder v oblasti firemných cloudových CRM riešení, avšak disponuje aj riešením pre neziskové organizácie, ktoré im umožňuje riadiť vzťahy s partnermi a spracovanie súvisiacej agendy s prijateľnými nákladmi. Členovia Accenture Salesforce tímu (na fotografii nižšie) dodali CRM riešenia na báze Salesforce pre organizácie Teach for Romania (v spolupráci s rumunskými kolegami), Zelená škola (príslušné riešenie bude využívať aj jej materská organizácia CEEV Živica) a Nexteria (ktorá je dlhoročným partnerom Accenture na Slovensku).

V prípade Nexterie navyše samotnej implementácii predchádzal poradenský projekt, v rámci ktorého študenti Nexteria Leadership Academy pod vedením Accenture konzultantov počas niekoľkých mesiacov identifikovali požiadavky na nový systém, urobili ich prioritizáciu a následne naplánovali samotný implementačný projekt. Študenti tak mali možnosť zažiť reálny projekt v praxi a navyše pomôcť svojej materskej organizácii, ktorá bude nový CRM systém používať už v rámci nového školského roka. Fotka projektového tímu v titulke počas zaslúženej záverečnej večere, ktorá nasledovala po prezentácii výsledkov projektu.

V prípade Zelenej školy bolo nahradenie pôvodnej CRM databázy jedným z doporučení, ktoré vyplynuli z revízie prevádzkového modelu organizácie. Tento poradenský projekt bol dodávaný s cieľom identifikovať opatrenia na zefektívnenie fungovania Zelenej školy a bol realizovaný taktiež na pro bono báze v rámci ďalšieho spoločného projektu s Nexteriou, v roku 2018. Spolu s ostatnými doporučeniami, ktoré projektový tím pripravil, tak ani návrh na nový CRM systém nezostal len na papieri, ale podarilo sa ho úspešne zrealizovať práve vďaka existencii a podpore konceptu pro bono služieb zo strany Accenture.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.