21. 12. 2020 ESET

Spoločnosť ESET zverejnila výročnú správu za rok 2019, ktorá sa venuje aj CSR aktivitám

Spoločnosť ESET zverejnila svoje úspechy v oblasti zodpovedného podnikania za rok 2019 v rámci Konsolidovanej výročnej správy. Od svojej poslednej Správy o zodpovednom podnikaní, zostali jej 4 piliere nezmenené: 

  • Etika ako základ podnikania,
  • Bezpečnejšie technológie,
  • Spokojní zamestnanci,
  • Lepšie Slovensko. 

Jedným z významných míľnikov za rok 2019, bol prvý ročník ocenenia ESET Science Award, ktoré vzniklo z iniciatívy Nadácie ESET s cieľom zviditeľniť osobnosti slovenskej vedy, posilniť ich postavenie v spoločnosti, ako aj zvýšiť prestíž slovenskej vedy v medzinárodnom vedecko-výskumnom priestore. Nad ocenením prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Podpora expertného dobrovoľníctva: v roku 2019 venovali zamestnanci ESETu 2450 hodín svojho času a zručností prostredníctvom Zamestnaneckého dobrovoľníckeho programu. V rámci zapojenia sa do expertného dobrovoľníctva, vo vzdelávacích projektoch – Digital skills (ako člena Business Leaders Forum), pomohli vyškoliť 1066 učiteľov zo 439 základných škôl po celom Slovensku. Pilotný projekt Security girl otvoril príležitosť pre stredoškoláčky stať sa ambasádorkami digitálnej bezpečnosti.

Dobrovoľníkom z ESETu sa podarilo posilniť svoj záväzok znižovať ekologickú stopu a vďaka aktívnemu prístupu eko ambasádorov zorganizovali niekoľko čistiacich akcií v Bratislave. Viac informácií o dosiahnutých výsledkoch a cieľoch za rok 2019 je k dispozícii v tretej kapitole: Spoločenská zodpovednosť v ESETe.

Výročná správa ESET 2019

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.