26. 03. 2024 Heineken Slovensko

Spoločnosť HEINEKEN Slovensko spúšťa novú výzvu na komunitný grantový program TU SME DOMA

Spoločnosť HEINEKEN Slovensko spustila v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou a mestom Hurbanovo novú grantovú výzvu TU SME DOMA. Cieľom dvojročného grantového programu s podtitulom „Hurbanovo - zodpovedne k ľuďom a planéte" je motivovať občanov mesta, v ktorom spoločnosť pôsobí, aby sa aktívne spolupodieľali na ochrane a tvorbe životného prostredia a sociálnej inklúzii. Za 16 rokov trvania programu podporila spoločnosť Heineken Slovensko 160 projektov sumou €440,000. Úspešní predkladatelia budú môcť teraz získať granty od 5 000 do 10 000 eur na jeden projekt. Program je pekným príkladom dobrej spolupráce samosprávy, neziskovej organizácie a firemného sektora, z ktorého profitujú všetci občania.

O podporu sa môžu uchádzať všetky neziskové organizácie so sídlom v mieste geograficky vymedzenom vo výzve, ale aj neformálne skupiny občanov mesta Hurbanovo do 29. apríla 2024.

V rámci grantovej výzvy TU SME DOMA budú podporené nasledovné oblasti:

  • zvyšovanie a ochrana biodiverzity
  • znižovanie emisií oxidu uhličitého a prispôsobenie sa klimatickej zmene
  • znižovanie spotreby vody a ochrany vodných zdrojov
  • minimalizácia tvorby odpadu a zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu
  • zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov mesta
  • zvýšenie sociálnej súdržnosti a inklúzie zraniteľných skupín (napr. detí a dospelých so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, seniorov, jednorodičovských rodín, marginalizovanej rómskej komunity…)

„Záleží nám na ľuďoch a planéte a chceme, aby mali ľudia radosť zo života. Toto je jedna z hodnôt, ktorými v Heineken Slovensko žijeme a to sa odzrkadľuje aj v našom grantovom programe. Sme hrdí na to, že tento projekt aktivizuje ľudí z okolia nášho pivovaru, aby sme spoločne dokázali zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme a spoluvytvárali inkluzívnu, spravodlivú a rovnú spoločnosť. Veríme, že naše podnikanie môže prosperovať iba vtedy, keď prosperujú komunity okolo nás a projekt Tu sme dome, k tomu pomáha“, hovorí manažérka pre korporátne vzťahy zo spoločnosti HEINEKEN Slovensko Helena Windisch.

 Za 16 rokov trvania projektu podporila spoločnosť Heineken Slovensko 160 projektov sumou €440,000. Minulý rok bolo v rámci programu „Tu sme doma – Hurbanovo“ rozdelených 32 600 eur medzi 11 projektov. V oblasti životného prostredia bol napríklad podporený projekt neformálnej skupiny občanov v Novej Trstenej zvaný „Naše sladké bobule,“ ktorý revitalizoval časť oddychovej zóny na detskom ihrisku. Podporu dostala aj obnova školského lesoparku a školského dvora.

Grant získali aj rybári a ich likvidácia inváznych druhov rýb, odstraňovanie uhynutých rýb a čistenie brehových porastov. Darovaná suma tiež pomohla realizovať vyvýšenú eko záhradu pre seniorov, revitalizovať informačné tabule na Náučnom turistickom chodníku okolo Hurbanova, či lesík k vytvoreniu tréningovej plochy pre lukostrelecké združenie. „Sú to projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života obyvateľov Hurbanovo formou ochrany vodných zdrojov, znižovania odpadov, znižovania uhlíkovej stopy a rozvoja komunity. Aj keď ide všeobecne o menšie komunitné projekty, práve tie majú veľký dosah na život ľudí v okolí,“ poznamenala Helena Windisch.

V oblasti sociálnej inklúzie sa financovali najmä aktivity pre seniorov, Rómov alebo osoby so zdravotným postihnutím s cieľom posilniť vzájomnú súdržnosť a občiansku participáciu. Z podporených projektov treba spomenúť aktivitu Tancom proti stareckej demencii, Turnaj nielen pre rómov; Hokej bez hraníc, ktorý spája; Obnovu parku a oddychovej zóny v Zariadení seniorov Smaragd, Nordic Walking – zdravý pohyb pre každého; Hrajme a učme sa spolu Centra poradenstva a prevencie v Hurbanove. Pridaná hodnota predkladaných projektov spočívala v tom, že žiadatelia na nich aktívne participovali na dobrovoľníckej báze, bez nároku na odmenu, využívajúc svoje vedomosti a skúsenosti.

Prehľad projektov, ktoré boli v minulosti podporené nájdete na Dobromape tu: https://nkn.sk/component/tags/tag/tu-sme-doma-dobromapa

Všetky potrebné informácie, grantovú výzvu a odkaz na grantovú žiadosť nájdete na: https://nkn.sk/nase-programy/tu-sme-doma

 Už teraz sa tešíme na ďalšie pekné projekty, ktoré dokážu ľuďom zlepšiť život.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.