08. 02. 2024 ESET

Tématické týždne v ESETe

Diversity Week

V období od 15.-19. mája 2023 sme oslávili spoločne diverzitu, rovnosť a inklúziu (DEI) v ESETe v rámci týždňa diverzity, ktorý bol súčasťou Európskeho mesiaca diverzity. Priniesli sme opäť viacero interaktívnych aj informačných formátov, ktoré veríme, že pozitívne podporujú našu rôznorodú firemnú kultúru a vzájomné porozumenie.

Tento ročník bol výnimočný aj preto, že sa nám podarilo podporiť založenie nových zamestnaneckých skupín (ERGs), ktoré aktívne prispejú k riešeniu tém súvisiacich s DEI témami a vlastným rozvojom, ktorý dúfame, že bude mať pozitívny dopad na firemné procesy a riešenie problémov, ktoré niektoré skupiny zamestnancov považujú za dôležité. Aktívnymi ERGs u nás sú napríklad „LGBTI+ and Allies“,  ktorí poskytujú bezpečný priestor pre komunitu LGBTI+ a pozitívne ovplyvňujú pracovné prostredie v spojení s ich spojencami. „Be Well“ skupina ponúka svojim členom mindfulness techniky, seba rozvojové témy, webináre, yogu, či piatkové meditácie a „Women’s Progress.Supported“ vytvárajú priestor pre ženy, aby sa podelili o svoje skúsenosti, rástli spolu tým, že si navzájom pomáhajú napredovať v profesionálnej i osobnej oblasti, vzdelávajú sa v rôznych témach (prezentačné či vyjednávacie zručnosti, ako si zvýšiť sebavedomie alebo vyjadriť názor konštruktívne).

Zosúladením našich činností rozvíjame rozmanitejšiu a inkluzívnejšiu firemnú kultúru.  Prijímanie rôznych skúseností a jedinečných pohľadov na svet nám umožňuje urýchliť inovácie, efektivitu a kreativitu.

Svetový týždeň životného prostredia v ESETe

Globálny ESG/CSR tím a Rada pre životné prostredie spoločnosti ESET priniesli „Svetový týždeň životného prostredia v ESETe“! Počas tohto týždňa mali naši zamestnanci možnosť poznať inšpiratívne príbehy, tipy, ako sa zapojiť a dopomôcť k znižovaniu uhlíkovej stopy našej spoločnosti a nás samých. Taktiež sa zamestnancom ponúkali aj materiály a diskusie o tom ako si vypočítať uhlíkovú stopu a mali možnosť dozvedieť sa o environmentálnej udržateľnosti v ESETe.

V ESETe veríme, že len udržateľný pokrok založený na špičkových environmentálnych štandardoch prispeje k úspechu našej spoločnosti a komunít, ktoré chránime. Podnikáme kroky na zosúladenie všetkých našich pobočiek a budujeme základ pre vytvorenie globálnej environmentálnej stratégie. Vo februári 2023 bola založená Rada pre životné prostredie spoločnosti ESET, ktorej úlohou je prepájať sa, zhromažďovať údaje pre globálne meranie uhlíkovej stopy a implementovať riešenia na zmiernenie nášho vplyvu na životné prostredie.

 

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.