29. 06. 2018

TNT: Oslava zdravia a bezpečnosti

Pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti a zdravia pri práci mali všetci zamestnanci TNT možnosť vybrať si ergonomické pomôcky podľa vlastného výberu, ako napríklad opierku chrbta pre správne držanie tela, špeciálne tvarovanú podložku pod myš zabraňujúcu vzniku karpálneho tunela či gélové vložky do topánok pre zamestnancov pracujúcich v stoji. Iniciatíva mala veľmi dobrú odozvu a dnes už vyše 100 členov TNT tímu využíva pri práci týchto ergonomických pomocníkov.

Spoločnosť sa rozhodla poskytnúť svojim zamestnancom ergonomické pomôcky podľa vlastného výberu.

Pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti a zdravia pri práci mali všetci zamestnanci TNT možnosť vybrať si ergonomické pomôcky podľa vlastného výberu, ako napríklad opierku chrbta pre správne držanie tela, špeciálne tvarovanú podložku pod myš zabraňujúcu vzniku karpálneho tunela či gélové vložky do topánok pre zamestnancov pracujúcich v stoji. Iniciatíva mala veľmi dobrú odozvu a dnes už vyše 100 členov TNT tímu využíva pri práci týchto ergonomických pomocníkov.

Tu však „zdravé“ aktivity TNT nekončia. Len niekoľko dní na to zorganizovala TNT Dni zdravia, v rámci ktorých na zamestnancov čakali krvné merania cukru, cholesterolu, hemoglobínu či kyseliny močovej. Najväčší záujem bol už tradične o kontrolu kožných znamienok. Tohtoročnou novinkou bolo meranie hladiny stresu pomocou Fotopletyzmografie, na ktoré nadväzovala prednáška o strese a jeho zvládaní. Ako bonus mohli zamestnanci počas celého dňa absolvovať masáže.

„Sedavé zamestnanie si, žiaľ, vyberá svoju daň v podobe problémov s chrbticou či vznikom karpálneho tunela. Podpore prevencie a zdravého životného štýlu venujeme v TNT dlhodobo veľkú pozornosť. Dni zdravia a Svetový deň BOZP sú vynikajúcou príležitosťou upozorniť na túto problematiku a zvýšiť komfort a bezpečnosť na našom pracovisku,“ hovorí Jana Wimmerová, personálna manažérka TNT Slovensko.