05. 12. 2023 COOP Jednota Slovensko

Vďaka Nadácii COOP Jednota má Nemocnica s poliklinikou Myjava exkluzívny prístroj

Nadácia COOP Jednota venovala peňažný dar vo výške 13 780 € na podporu a zlepšenie služieb Nemocnice s poliklinikou Myjava. Symbolický šek odovzdal Ivan Bzdúšek, predseda predstavenstva COOP Jednoty Senica a Ján Bilinský, predseda COOP Jednoty Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.

Nadácia COOP Jednota už 22 rokov kontinuálne podporuje aktivity, ktorých spoločným menovateľom je spoločenská zodpovednosť a humánne myšlienky. Svojou pôsobnosťou v zdravotníctve sa snaží skvalitňovať liečebné procesy a prinášať moderné metódy čo najširšiemu spektru pacientov nákupom lekárskych prístrojov a pomôcok pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia vo všetkých krajoch Slovenska. Podpora tentokrát zamierila do rázovitého slovenského regiónu Myjava.

Pomoc v regiónoch je poslaním a spoločenskou zodpovednosťou

Pomoc a humánny prístup boli základom spotrebného družstevníctva už pri jeho zrode a tieto hodnoty sa v systéme COOP Jednota napĺňajú dodnes. Na finančnej pomoci v rámci zakúpenia vybraných zdravotníckych prístrojov sa Nadácia COOP Jednota podieľala prostredníctvom spotrebného družstva COOP Jednota Senica, ktoré v regióne pôsobí už viac ako 70 rokov. „V malebnom slovenskom regióne Myjava máme veľa prevádzkových jednotiek, kde aj naši zamestnanci, zákazníci a ich rodiny navštevujú Nemocnicu s poliklinikou Myjava. Rozhodli sme sa preto cez Nadáciu COOP Jednota podporiť nákup prístrojov a zariadení, ktoré uľahčia vyšetrenie, liečbu a rehabilitáciu pacientov, aby sa čím skôr uzdravili. Verím, že budú slúžiť na tieto účely a pacienti myjavskej nemocnice budú spokojní a zdraví odchádzať domov,“ konštatuje Ivan Bzdúšek, predseda predstavenstva COOP Jednoty Senica. Nadácia darovala peňažný dar vo výške 13 780 € ako príspevok na zakúpenie špeciálneho elektroterapeutického prístroja REBOX pre algeziologickú ambulanciu, dvoch kresiel na kolieskovom podvozku pre algeziologickú ambulanciu, dvoch elektrických terapeutických ležadiel a MEDIO DYN prístroja pre rehabilitačné pracovisko a EKG prístroja pre internú ambulanciu.

Exkluzívny prístroj s režimom tDCS  

Veľkým prínosom pre zdravotnícke zariadenia je, ak majú možnosť pracovať s modernými technológiami, ktoré im otvárajú nové možnosti práce a liečby. Nadácia COOP Jednota prispela v tomto prípade ku skvalitneniu a zmodernizovaniu fungovania troch pracovísk myjavskej nemocnice. Nové pomôcky budú môcť využívať v algeziologickej ambulancii, internej ambulancii a na rehabilitačnom pracovisku. „Vďaka Nadácii COOP Jednota Slovensko disponuje algeziologická ambulancia NsP Myjava exkluzívnym prístrojom, ktorý poskytuje režim tDCS terapie. Na Slovensku sú iba štyri pracoviská, ktoré tento špeciálny prístroj s režimom tDCS vlastnia. Rebox-Physio tDCS je 2v1 stimulátor pre transkraniálnu stimuláciu jednosmerným prúdom (tDCS) a periférnu reboxovú terapiu. Aplikácia tDCS má preukázateľné neuromodulačné účinky, medzi ktoré patrí najmä vplyv na neuronálnu excitabilitu a synaptickú plasticitu. tDCS je bezpečná a pacientmi dobre tolerovaná. Využíva sa v liečbe depresie, schizofrénie, fibromyalgie, migrény, chronickej najmä neuropatickej bolesti a pri stavoch po cievnych mozgových príhodách,“ uvádza MUDr. Miriama Baníková, lekárka algeziologickej ambulancie, Nemocnica s poliklinikou Myjava.

Komfort a bezpečnosť pacientov počas liečby

Reboxová terapia je určená na liečbu akútnej a chronickej bolesti najmä chrbta, kĺbov, krčnej chrbtice a ďalších muskuloskeletálnych ťažkostí a problémov. Vďaka reboxovej terapii dôjde u pacienta k analgetickému efektu tzn., k okamžitej úľave od bolesti, myorelaxačnému účinku tzn., uvoľneniu svalového napätia a antiedematickému efektu, teda k zmierneniu opuchu v danej oblasti. Počas niekoľkých sekúnd dochádza vďaka elektrochemickým zmenám v liečenej oblasti ku korekcii lokálnej acidózy a prebieha zvýšenie mikrocirkulácie krvi a lymfy a nakoniec prichádza myorelaxačný efekt. „Priebeh elektroterapie je individuálny a závisí od charakteru problémov. Prístroj REBOX je celosvetovo používaný v klinickej praxi. Komfort a bezpečnosť pacientov počas liečby pomohli zvýšiť aj 2 viacúčelové polohovacie kreslá. Slúžia na podávanie infúznej liečby, umožňujú realizáciu zákrokov a iných zdravotníckych úkonov. Ich nastavením je možné vytvoriť pohodlnú polohu pre pacienta. Kreslo je vhodné aj pre dlhšie trvajúce vyšetrenia/výkony najmä u seniorov a ľudí s rôznymi pohybovými ťažkosťami,“ dodáva M. Baníková.