25. 04. 2019 U. S. Steel Košice

Veľká cena za etiku v podnikaní 2018 pre U. S. Steel Košice

Jednu z dvoch veľkých cien za etiku v podnikaní 2018  udelila 25. apríla tohto roku  Slovenská a obchodná priemyselná komora spomedzi dvadsiatich uchádzačov dvom firmám  spoločnosti U. S. Steel Košice a Proma Žilina. Ocenenie v sedemnástom ročníku súťaže si na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie košická oceliareň vyslúžila za bonitu plnenia záväzkov, ekonomické výsledky za ostatné tri roky, dlhodobý rozvoj, starostlivosť o zamestnancov a starostlivosť o zákazníkov.

Slovenská obchodná a priemyselná komora vyhlasuje súťaž zameranú na dodržiavanie etických princípov v podnikaní od roku 2002, a to a cieľom rozšíriť  okruh podnikateľov na Slovensku, ktorí budú dôveryhodným subjektom pre svojich obchodných partnerov, spotrebiteľov a zákazníkov, pre svojich zamestnancov, príslušné orgány štátnej správy a širokú verejnosť, ale  aj vzorom pre svojich konkurentov. Víťazné firmy spolu s Veľkou cenou SOPK dostávajú právo celý rok (do vyhlásenia nových víťazov) používať logo tejto súťaže vo všetkej svojej komunikácii, aby aj takto propagovali svoje dobré meno v podnikateľskej i širokej občianskej verejnosti doma aj vo svete.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.