18. 02. 2020

Iniciatíva za vládu zákona: Verejné financie nemajú slúžiť na politickú kampaň

(Spoločné stanovisko zamestnávateľských združení a obchodných komôr)

Zamestnávateľské združenia a obchodné komory podporujúce Iniciatívu za vládu zákona (Rule of Law Initiative) vyjadrujú hlboké znepokojenie nad spôsobom, akým vláda SR v uplynulých dňoch náhle presadila zmeny týkajúce sa prídavkov na deti, dôchodkov, či diaľničných známok. Uvedený spôsob je zjavne v rozpore s princípmi predvídateľného legislatívneho procesu, ku ktorému sa vláda zaviazala v Programovom vyhlásení vlády SR. Berúc do úvahy vysoko negatívny dopad týchto legislatívnych zmien na štátny rozpočet, zásadne namietame, aby boli verejné financie zneužívané v čase predvolebnej kampane.

Vláda SR dňa 12.2.2020 schválila zmeny v zákonoch č. 600/2003 o prídavku na dieťa a č. 461/2003 o sociálnom poistení a zrušenie zákona č. 488/2013 o diaľničnej známke. Vo všetkých troch prípadoch sa tak stalo zjavným porušením pravidiel a princípov transparentného a predvídateľného legislatívneho procesu, hoci k týmto pravidlám sa vláda SR v minulosti viackrát zaviazala – v uznesení č. 403/2015 o Akčnom pláne na posilnenie právneho štátu, či v Programových vyhláseniach vlády SR z roku 2016 aj 2018.

Zmeny sa uskutočnili bez akejkoľvek verejnej diskusie, štandardného medzirezortného pripomienkového konania, či prerokovania Hospodárskou a sociálnou radou (tzv. Tripartitou). Argument o údajnom ohrození Ústavou SR garantovaných sociálnych práv vyznieva samoúčelne a absurdne. Ak je situácia taká naliehavá, prečo je účinnosť (novely zákona o prídavku na dieťa) navrhnutá až o viac ako 10 mesiacov (t.j. od 1.1.2021)? V uplynulých 46 mesiacoch aktuálneho volebného obdobia, kedy bol dostatočný priestor na zmeny v dôchodkovom systéme, či financovaní diaľničnej siete, sme nezaznamenali žiadne zásadné zmeny, ktoré by vyvolali súčasné náhle „ohrozenie sociálnych práv.“ Nevidíme preto žiadne legitímne a racionálne dôvody na schválenie uvedených zmien obídením štandardného legislatívneho procesu a následne v skrátenom legislatívnom konaní na pôde Národnej rady Slovenskej republiky.

Zamestnávatelia a ich zamestnanci sú prostredníctvom daní a odvodov kľúčovými prispievateľmi do štátneho rozpočtu. Plne rešpektujeme zásady parlamentnej demokracie, na základe ktorých o ich využití rozhodujú volení zástupcovia občanov. Zároveň však odmietame, aby namiesto prípravy podpory systémových zlepšení v školstve, zdravotníctve, či súdnictve boli len niekoľko dní pred parlamentnými voľbami verejné financie zneužívané na predvolebnú kampaň.

Situácia uplynulých dní naplno odhaľuje okrem absencie dlhodobej vízie rozvoja Slovenska najmä problémový spôsob schvaľovania legislatívnych zmien, na ktorý spoločne v mene Iniciatívy za vládu zákona dlhodobo poukazujeme. Ak má byť Slovensko krajinou s kvalitným a predvídateľným podnikateľským prostredím a dôveryhodnými inštitúciami, bude nevyhnutné v dohľadnej dobe pristúpiť k zásadnej reforme, ktorá zamedzí účelovému obchádzaniu štandardných pravidiel prijímania zákonov.

Signatári stanoviska:

 • Americká obchodná komora v SR
 • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ)
 • Business Leaders Forum
 • Francúzsko-slovenská obchodná komora
 • Holandská obchodná komora v SR
 • Industry Innovation Cluster
 • Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS)
 • Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)
 • Slovak Compliance Circle
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK)
 • Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
 • Slovensko-rakúska obchodná komora
 • Švédska obchodná komora v SR

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.