01. 01. 2020 Československá obchodná banka ING Business Shared Services B.V.

Vítame nových členov – ČSOB, ING Business Shared Services a Unilever Slovensko

Od roku 2020 má združenie Business Leaders Forum 47 členských firiem.

ČSOB banka je členom silnej medzinárodnej finančnej skupiny KBC a patrí medzi najstaršie bankové domy na slovenskom trhu. V rámci zodpovedného podnikania sa venuje štyrom kľúčovým témam –  finančná/digitálna gramotnosť, podpora podnikania, životné prostredie a ochrana zdravia.

V oblasti životného prostredia sa ČSOB,v rámci KBC skupiny, zapája do TEAM BLUE výzvy už posledných 5 rokov. Účelom tejto výzvy je prepájať zamestnancov všetkých oddelení do jedného tímu a spoločne urobiť niečo pre našu planétu. Aktivity sa zameriavajú na znižovanie uhlíkovej stopy, lepšie porozumenie téme zero waste a cirkulárnej ekonomiky, zber odpadkov a čistenie riek. Za každého zamestnanca, ktorý sa zapojil aspoň do jednej z týchto aktivít, vysadí KBC strom. Vďaka vysokej angažovanosti zamestnancov bude tak môcť už na jar vysadiť 2 500 stromov.

ING Business Shared Services je jedným zo štyroch center zdieľaných služieb skupiny ING Business Shared Services (Bratislava, Manila, Bukurešť, Katovice). Hlavnou úlohou zdieľaného centra v Bratislave je spolupracovať s pobočkami ING Banky, zabezpečovať optimalizáciu a harmonizáciu bankových procesov a služieb na globálnej úrovni.

Pre spoločnosť ING sú jedny z najdôležitých hodnôt diverzita a inklúzia. Uplatňujú to aj pri zostavovaní tímov, kde funguje tzv. princíp 70 %, ktorého cieľom je budovať zmiešané tímy.

Spoločnosť ING je klimaticky neutrálna od roku 2007 a má stanovené ambiciózne ciele:

  • Zaobstarať 100 % obnoviteľnej energie do roku 2020 pre všetky budovy, ktoré spravuje celosvetovo ako súčasť RE100 iniciatívy
  • Znížiť emisie CO2 o 50 %, globálny komunálny odpad o 20 % a vodnú stopu o 20 % do roku 2020
  • Zostať uhlíkovo neutrálny prostredníctvom kompenzovania zvyšných emisií CO2

Unilever patrí medzi najväčších dodávateľov potravín, výrobkov starostlivosti o domácnosť a výrobkov osobnej starostlivosti na svete. V portfóliu má viac než 400 značiek, ktoré majú svoje stále miesto v domácnostiach po celom svete. Ide o obľúbené značky ako Dove, Rexona, Axe, Domestos, Cif, Savo, Hellman´s, Knorr, Lipton, Magnum alebo Algida.

Zodpovedné podnikanie spoločnosti Unilever stanovuje plán udržateľného rozvoja (USLP), ktorý bol zavedený v roku 2010. Jeho cieľom je za súčasného rastu biznisu znižovať environmentálnu stopu a zároveň zvyšovať pozitívny dopad na spoločnosť.

V rámci Unilever plánu udržateľného rozvoja (USLP) je už 80 % cieľov splnených. Vďaka tomu sa podarilo zabezpečiť prístup k vzdelaniu 1,7 miliónu žien, získavať 56 % surovín udržateľným spôsobom a zlepšiť životnú úroveň viac než 653 miliónom ľudí.