20. 02. 2023 Všeobecná úverová banka

VÚB banka je “Banka s dušou “, pretože je okay, nebyť okay

VÚB banka sa stará nielen o spokojnosť, prácu a aktivity zamestnancov, ale aj o ich duševné pohodlie a zdravie. Preto prišla s iniciatívou a novým programom s názvom Banka s dušou. Táto platforma sa venuje citlivým témam. Neotvára len otázky a problémy, o ktorých veľakrát ľudia nechcú rozprávať, ale prináša aj odpovede a konkrétne riešenia.

Banka s dušou vznikla v spolupráci so zamestnancami VÚB banky. Počas workshopov sa pýtali zamestnancov, akú pomoc by očakávali od zamestnávateľa v oblasti duševného zdravia, aké aktivity by privítali a či je duševné zdravie vôbec téma, ktorou by sa mal zamestnávateľ zaoberať.

Súčasťou tohto programu je hodinové online stretnutie so psychológom zadarmo, prednášky na tému duševného zdravia, ale takisto aj komplexná priama pomoc pre všetkých zamestnancov banky zo Slovenska v spolupráci s platformou ksebe.sk, ktorá uľahčuje prepojenie medzi ľuďmi a odborníkmi na všetky oblasti duševného zdravia.

Tento program definuje duševné zdravie ako stav, keď je človek schopný:

  • využívať svoje schopnosti a potenciál,
  • zdravým spôsobom zvládať bežný životný stres,
  • vytvárať a udržiavať zdravé vzťahy,
  • konštruktívne sa rozhodovať,
  • riešiť problémy a prispievať k rozvoju svojej komunity.

Témy prednášok sú tvorené tak, aby sa každý zamestnanec priblížil k tomuto stavu. Prvým krokom k zmene je, aby si človek uvedomil, že niečo nie je v poriadku a je okay, nebyť okay.