08. 10. 2014 Heineken Slovensko

HEINEKEN na ceste k najzelenšiemu pivovaru na svete

Dlhodobú stratégiu najväčšieho výrobcu piva na Slovensku tvorí program Načapujme si lepšiu budúcnosť, ku ktorému spoločnosť každoročne vydáva správu o zodpovednom podnikaní.

„Ak chcete naozaj niečo zmeniť k lepšiemu, musíte sa zbaviť jednorazového myslenia a začať pristupovať k otázkam trvalej udržateľnosti dlhodobo a strategicky,“ hovorí generálny riaditeľ HEINEKEN Slovensko Odin Goedhart. Dlhodobú stratégiu najväčšieho výrobcu piva na Slovensku tvorí program Načapujme si lepšiu budúcnosť, ku ktorému spoločnosť každoročne vydáva správu o zodpovednom podnikaní.

Voda nad zlato

Pre HEINEKEN má voda nezastupiteľnú úlohu pri výrobe – až 95 % piva tvorí voda. Vodu sa tiež využíva počas celého produkčného cyklu, je súčasťou údržby a pestovania plodín. Pivovar sa preto snaží o čo najefektívnejšie využívanie dostupných vodných zdrojov.

Jedným z jeho cieľov je znižovanie spotreby vody a opätovné využívanie odpadovej vody, ktorá bola predtým vypúšťaná do kanalizácie. „V súčasnosti sa koncentrovaná „tvrdá“ voda zmiešava v určitom pomere s vodou zo studní v rámci procesu zamáčania jačmeňa. Vďaka tomuto postupu sa nám podarilo znížiť spotrebu podzemnej vody o viac ako 35 000 m3 za rok. Pre lepšiu predstavu, takéto množstvo by malo stačiť na pokrytie nákladov na ročnú spotrebu vody približne 250 štvorčlenných slovenských domácností,“ uvádza sa v správe.

V Hurbanove má pivovar aj čistiareň odpadových vôd, kde pri procese čistenia vzniká bioplyn. Ten sa ďalším spracovaním mení na „zelenú“ elektrinu, ktorú HEINEKEN dodáva do verejnej rozvodnej siete. Za tri roky vyrobila čistiareň vôd približne 1 815 630 kWh elektrickej energie.

Menej kamiónov, menej emisií CO2

HEINEKEN minulý rok na slovenské cesty vypustil o 524 kamiónov menej ako v roku 2011. Okrem toho sa vzdialenosť prejdená prázdnymi nákladnými vozidlami znížila až o 167 583 km. „Tým sme nielen ušetrili značné finančné prostriedky, ale predovšetkým sme zbavili naše okolie zbytočných 161 ton emisií CO2,“ hovorí generálny riaditeľ.

Emisie oxidu uhličitého vznikajú aj pri výrobe piva. Spoločnosť ich však vie zhromažďovať a využíva ich pri balení piva do fliaš. Pred zavedením technológie tzv.  rekuperácie musel pivovar potrebný oxid uhličitý nakupovať z externých zdrojov. V roku 2013 získal až 65 % pomocou technológie rekuperácie.

Slovenský jačmeň

Okrem vody je ďalšou hlavnou surovinou na výrobu piva slad. Sladovňa v Hurbanove spotrebuje až 65 % z celkovej úrody jačmeňa vypestovaného na Slovensku.

„Proces výroby sladu si tradične vyžaduje použitie jarných odrôd jačmeňa, ktoré sú však veľmi citlivé na výkyvy počasia. Ozimný jačmeň je stabilnejšou odrodou a prináša vyššie výnosy, pretože je vďaka dlhšiemu vegetačnému cyklu odolnejší proti počasiu. Neexistovali žiadne zimné odrody, ktoré by boli vhodné pre slovenské polia. V spolupráci so slovenskými šľachtiteľmi sme vyšľachtili dve odrody ozimného jačmeňa, ktoré sa dobre ujali v našom regióne a zároveň splnili kvalitatívne podmienky na výrobu nášho sladu,“ píše sa v správe.

Viac o ostatných aktivitách pivovaru HEINEKEN v komunitnej oblasti a podpore zodpovedného pitia alkoholu sa dočítate v SprDlhodobú stratégiu najväčšieho výrobcu piva na Slovensku tvorí program Načapujme si lepšiu budúcnosť, ku ktorému spoločnosť každoročne vydáva správu o zodpovednom podnikaní.áve o trvalej udržateľnosti za rok 2013.