05. 07. 2023 Všeobecná úverová banka

Poklady Slovenska

Tento rok už po 14.-ty raz bola otvorená súťaž Poklady Slovenka, za ktorou stojí Nadácia VÚB. Táto iniciatíva sa stará už vyše dekády o osvetu a obnovu schátraných alebo poškodených historických objektov a umeleckých diel na Slovensku.

Nominovať pamiatky do súťaže mohla široká verejnosť, priaznivci pamiatok, či správcovia takýchto objektov. Do súťaže sa však mohli prihlásiť len historické stavby menšieho formátu, ich konkrétne časti, historické artefakty – obrazy, sochy alebo zbierky muzeálnych exponátov.

Následne spomedzi nominácií nezávislí experti na ochranu kultúrneho dedičstva a reštaurátorstva vybrali deväť pamiatok, pričom posudzovali ich významnosť, stav aj nároky na obnovu.

Finalistom 14. ročníka sa stali gotické nástenné maľby, ktoré sa nachádzajú v kostole sv. Juraja v obci Stará Halič a ktorý pochádza z obdobia okolo roku 1270. Za jej opravu hlasovalo až 19 494 ľudí. Nadácia VÚB, ako organizátor súťaže, na základe pravidiel a výsledkov súťaže udelila vopred avizovaný grant vo výške 30-tisíc eur na reštaurovanie víťaznej pamiatky.

Na základe mimoriadne pozitívneho ohlasu verejnosti a podporovateľov kultúrneho rozvoja v hlavnom meste, ktorú preukázali v hlasovacej súťaži Poklady Slovenska, sa Nadácia VÚB rozhodla zo svojej iniciatívy výnimočne podporiť aj druhú pamiatku čakajúcu na svoju obnovu. Historický Dom Albrechtovcov v Bratislave získal vďaka úsiliu OZ Albrecht Forum a 18 794 zaslaným hlasom špeciálny grant vo výške 30-tisíc eur. Prostriedky budú použité na dokončenie rekonštrukcie koncertnej siene, čo výrazne pomôže k tomu, aby toto vznikajúce kultúrne centrum pre klasické umenie v srdci Bratislavy mohlo naplno rozvíjať svoj potenciál.

Nadácia VÚB pomohla počas minulých ročníkov cez hlasovaciu súťaž Poklady Slovenska obnoviť napríklad: vitráže v Spišskej Kapitule, renesančnú zvonicu v podtatranskej obci Vrbov, dielo Majstra Pavla z Levoče, Leopoldovu bránu v Komárne, barokový organ v Španej Doline, historicky významný objekt Bajčiovskej veže v Oravskej Porube, vzácne stredoveké fresky v kostole sv. Žofie v Dúbravici pri Banskej Bystrici a tiež na hrade Uhrovec v okrese Bánovce nad Bebravou, či barokovú kazateľnicu v kostole v Starej Ľubovni.

 

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.