16. 03. 2020 Generali Poisťovňa

Prevencia je na prvom mieste: Komunikovať s poisťovňou Generali môžete telefonicky alebo online

Poisťovňa Generali pristupuje mimoriadne zodpovedne k aktuálnej situácii v súvislosti so šírením koronavírusu. Prvé opatrenia na ochranu klientov, zamestnancov, obchodníkov a partnerov zaviedla už koncom januára. Aktuálne funguje poisťovňa v plnej prevádzke pre klientov a obchodných partnerov avšak v režime, ktorý umožňuje maximálnu ochranu všetkých zúčastnených.

 Od minulého týždňa postupne presúva svojich zamestnancov na prácu z domu, pričom tento týždeň bude môcť pracovať z bezpečia svojho domova takmer  100 % zamestnancov. „Prevencia a zodpovedný prístup k aktuálnej situácii je pre nás prioritou. Nepodliehame panike, avšak situáciu berieme vážne a cítime našu spoluzodpovednosť v boji s týmto ochorením. Preto pracujeme na ďalšom výraznom znížením externých kontaktov, či už s klientmi alebo partnermi. Keďže počet aj frekvencia sociálnych kontaktov je priamo spojená s rozširovaním vírusu, snažíme sa čo najviac zredukovať tieto interakcie,“ vysvetľuje Georg Engl, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Generali.

Z tohto dôvodu pristúpila poisťovňa Generali aj k uzatvoreniu viacerých pobočiek. Otvorené však naďalej zostávajú pobočky v krajských mestách. Pobočky, ktoré zostali otvorené sú naďalej v plnej prevádzke, pričom niektoré z nich fungujú v skrátenom režime otváracích hodín. Cieľom týchto opatrení je čo najviac eliminovať osobný kontakt a možné šírenie vírusu. Poisťovňa Generali zároveň vyzvala všetkých svojich klientov, aby v prípade potreby komunikovali s poisťovňou primárne telefonicky alebo online.

„V tomto období sme našim klientom naďalej k dispozícii prostredníctvom Kontaktného centra na telefónnom čísle +421 2 38 11 11 17, online na našej webstránke, resp. prostredníctvom sprostredkovateľov. Všetky dokumenty týkajúce sa poistných zmlúv môžu klienti dostávať elektronicky a platby môžu vyriešiť z bezpečia svojho domova. Stačí, ak si aktivujú zasielanie elektronickej korešpondencie na našej stránke. Rovnako je možné nahlásiť online aj poistnú udalosť prostredníctvom našej webstránky alebo Klientskej zóny,“ odporúča generálny riaditeľ poisťovne G. Engl.

V poisťovni Generali do dnešného dňa nebola potvrdená prítomnosť koronavírusu u žiadneho zamestnanca. Avšak niektorí naši zamestnanci, ktorí sa vrátili v priebehu posledných dvoch týždňov zo zahraničia, sú preventívne v domácej karanténe. Poisťovňa situáciu naďalej intenzívne monitoruje a v prípade potreby je pripravená zaviesť aj ďalšie mimoriadne opatrenia.

V súvislosti so šírením koronavírusu vo svete pristúpila Skupina Generali k zriadeniu mimoriadneho medzinárodného fondu vo výške 100 miliónov EUR, ktorý bude určený na boj s vírusovým ochorením COVID 19 na medzinárodnej úrovni. Fond je určený predovšetkým na pomoc Taliansku,  ale aj ostatným krajinám, kde Generali pôsobí, na urgentnú pomoc počas tejto rýchlo sa šíriacej krízy. V strednodobom horizonte bude určený na pomoc pri ekonomickom zotavení zasiahnutých krajín.