19. 04. 2018 Accenture

Rozvoj digitálnych zručností na základných školách

Dobrovoľníci z Accenture zrealizovali v marci 2018 už tretí ročník školení, na ktorých učiteľom základných škôl približujú inovatívne metódy pre výučbu informatiky – blokové programovanie na stránke code.org. Školenia prebiehajú v rámci projektu S♥CODE.

Dobrovoľníci z Accenture zrealizovali v marci 2018 už tretí ročník školení, na ktorých učiteľom základných škôl približujú inovatívne metódy pre výučbu informatiky – blokové programovanie na stránke code.org. Školenia prebiehajú v rámci projektu SCODE, ktorý získal ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2017 v kategórii Sociálne inovácie.

Základom nášho projektu je podpora a motivácia učiteľov. Pomáhame učiteľom vyučovať programovanie tak, aby sa pre deti stalo zaujímavým a rozvíjalo ich schopnosti,” hovorí Martina Pometlová z Accenture.

Jedenástich školení v 8 mestách Slovenska sa tento rok zúčastnilo 119 učiteľov, ktorí rozšírili rady 235 absolventov predchádzajúcich ročníkov. Po školeniach sú učitelia plne pripravení na využitie nových metód výučby priamo v triede. Do konca školského roka majú tiež všetci možnosť zapojiť sa aj so svojimi žiakmi do súťaže o sety programovateľných robotov.

Do budúcnosti Accenture plánuje rozširovať školenia pre učiteľov, pokračovať v preklade stránky code.org do slovenčiny a naďalej podporovať už vyškolených učiteľov pri zavádzaní poznatkov zo školení do vyučovania.