Accenture

Kontaktná osoba:

Alena Kanabová Corporate Citizenship Lead

308 000€

investície do komunity

1830

zamestnancov

Člen BLF

2009 2020

Podiel žien vo vedení spoločnosti

20%

CSR report

prejsť na dokument

Etický kódex

prejsť na dokument

Environmentálna certifikácia

Viac info

Iniciatívy a aktivity

O spoločnosti Accenture

Accenture je globálna spoločnosť poskytujúca široké spektrum odborných služieb a riešení v oblasti strategických, konzultačných, digitálnych a technologických služieb a služieb v oblasti prevádzky podnikov. Accenture dokáže prepájať biznis a technológie a pomáhať klientom zlepšovať ich výsledky a vytvárať udržateľnú hodnotu.

Hlavné témy CSR

✓ Program „Zručnosti pre úspech“:

podpora získavania zručností potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce, s dôrazom na marginalizované skupiny a digitálne zručnosti

✓ Diverzita a inklúzia

✓ Podpora vzdelávania

✓ Dobrovoľníctvo

s dôrazom na expertné dobrovoľníctvo

✓ Podpora občianskej spoločnosti

spoločenskej zodpovednosti firiem a boj proti korupcii

Naše ocenenia

Via Bona Slovakia 2018

Zodpovedná veľká firma

Via Bona Slovakia 2017

Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, Sociálne inovácie

Via Bona Slovakia 2014

Zodpovedná veľká firma, Skvelý zamestnávateľ

Ciele udržateľného rozvoja

Aktuality spoločnosti Accenture