13. 06. 2018 Accenture

Rozvoj výchovných zručností rodičov

Rada rodičov spoločnosti Accenture sériu 3 prednášok s externým detským psychológom na témy blízke rodičovskej tematike.

V mesiacoch marec-jún zorganizovala Rada rodičov spoločnosti Accenture sériu 3 prednášok s externým detským psychológom na témy blízke rodičovskej tematike – výchovné metódy 21. storočia, komunikácia medzi rodičmi a deťmi a partnerské spolužitie, jeho poslanie a zmysel. Prednášky sú súčasťou širšieho rámca aktivít zameraných na podporu pracujúcich rodičov, ktoré sú realizované vďaka aktívnej dobrovoľnej účasti zamestnancov pôsobiacich v Rade rodičov, za výraznej podpory vedenia spoločnosti. O zorganizované prednášky bol veľký záujem a mali veľmi pozitívnu odozvu v radoch zamestnancov.

Zároveň Accenture podporuje svoju rodičovskú komunitu aj ďalšími nástrojmi, od pracovnej flexibility zamestnancov (vo forme skráteného pracovného úväzku, flexibilnej pracovnej doby, práce z domova a iných), cez rodinne orientované benefity (napr. detský kútik na pracovisku s profesionálnou starostlivosťou, letné tábory, rodičovský bonus pri odchode na materskú dovolenku, bonus pri narodení dieťaťa, svadobný bonus, a iné) ako aj pravidelne organizované stretnutia rodičovskej komunity (stretnutie pre budúcich rodičov, stretnutie neaktívnych rodičov na materskej/rodičovskej dovolenke, školenie prvej pomoci deťom a iné).

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.