28. 09. 2022 VOLKSWAGEN SLOVAKIA

Štyri najaktuálnejšie potreby slovenských škôl na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu

Inkluzívne vzdelávanie vytvára bezpečný priestor na rozvoj všetkých detí bez rozdielu a zároveň odstraňuje bariéry, ktoré bránia deťom vzdelávať sa spoločne. Takéto vzdelávanie je prínosom nielen pre deti so znevýhodnením, ale aj pre ostatné deti v triede, pretože sa prirodzene učia sociálnym zručnostiam, ktoré sú pre budúce generácie veľmi dôležité. V konečnom dôsledku je inkluzívne vzdelávanie dôležité z celospoločenského pohľadu a má pozitívny dopad aj na ekonomiku štátu. Ako je na tom úroveň inklúzie na slovenských školách? Čo potrebujú školy, aby boli prístupné pre všetky deti? Nadácia Volkswagen Slovakia prijala v tomto roku 64 žiadostí o finančnú podporu z grantového programu Naša inkluzívna škola, z ktorých vyplývajú štyri najaktuálnejšie potreby škôl na ich ceste za inklúziou:

  1. Personálne zabezpečenie inkluzívneho tímu na škole. Tvorí ho špeciálna pedagogička, školská psychologička, logopedička a sociálna pedagogička, príp. ďalší odborníci. Bez inkluzívneho tímu nie je možné prijať na školu viac detí v riziku, pretože jeden učiteľ nemá kapacitu z dlhodobého hľadiska inklúziu v triede zabezpečiť. Zároveň je dôležité zabezpečenie pedagogických asistentov, ktorí sa počas vyučovania individuálne venujú žiakom v riziku a podporujú ich.
  2. Debarierizácia priestorov školy. Imobilné deti alebo deti s pohybovými obmedzeniami, či deti so zrakovým znevýhodnením majú veľakrát problém sa do školy, kvôli neprispôsobenému prostrediu, vôbec dostať. Aby sa škola mohla stať inkluzívnou, potrebuje zabezpečiť aj debarierizáciu vstupu školy a jej vnútorných priestorov – pohyb medzi poschodiami, vstup do jedálne, telocvične a na sociálne zariadenia.
  3. Vybavenie špeciálnymi edukačnými a kompenzačnými pomôckami. Školy, ktoré pracujú s deťmi v riziku, potrebujú pracovať so špeciálnymi pomôckami v špecifickom prostredí. Ide o senzorické miestnosti, terapeutické miestnosti, oddychové a relax zóny, kde sa deti cítia príjemne, môžu odbúrať stres, uvoľniť sa a následne oveľa lepšie sústrediť na vyučovaní.
  4. Ďalšie vzdelávanie pedagógov a členov inkluzívneho tímu. Vydať sa na cestu inklúzie si vyžaduje neustále získavanie nových poznatkov a profesných zručností. Pedagógovia aj ďalší personál školy potrebujú absolvovať tréningy a školenia, vďaka ktorým odvádzajú svoju prácu kvalitnejšie smerom k deťom, ich rodinám a aj sebe (prevencia proti vyhoreniu). 

Ďalšie dve školy, ktorých inkluzívne ciele budú vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia podporené:

Zabezpečenie vyššie spomenutých potrieb škôl a zrealizovanie zmien smerom k inklúzii je finančne aj manažérsky náročné. Našťastie stále existujú vo vedení škôl také osobnosti, ktoré sa dokážu vydať na náročnú, ale o to viac zmysluplnú cestu inkluzívneho vzdelávania. Takíto ľudia a školy si zaslúžia podporu. „Nadácia Volkswagen Slovakia si plne uvedomuje dôležitosť inklúzie v slovenskom školstve a práve z tohto dôvodu už druhý rok vyberáme dve školy, ktorým v rámci grantového programu Naša inkluzívna škola poskytujeme štedrý grant 100 000 eur, aby mohli efektívne – v oveľa kratšom čase a na vyššej úrovni, napĺňať svoje ciele, hovorí Ľubomíra Repáňová, projektová manažérka Nadácie Volkswagen Slovakia

 V 2. ročníku grantového programu Naša inkluzívna škola získajú finančnú podporu:  Základná škola M.R. Štefánika v Lučenci a Základná škola na Ulici mieru v Bytči. Obe školy už inkluzívne vzdelávanie realizujú, čo je aj podmienka pre uchádzanie sa o grant, no s finančnou podporou 100 000 eur od Nadácie VW SK sa budú môcť výrazne posunúť vpred.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.