24. 02. 2021 Západoslovenská energetika

ZSE bola ocenená za starostlivosť o zdravie zamestnancov

Téma starostlivosti o zdravie zamestnancov sa v uplynulom roku, poznačenom pandémiou, stala prioritou mnohých zamestnávateľov. Vzhľadom na charakter prác je v skupine ZSE ochrana a bezpečnosť pri práci kľúčová dlhodobo. V minulom roku boli tieto aktivity ešte rozšírené, čo ocenili nielen zamestnanci ale aj odborná verejnosť. V rámci súťaže Zdravá firma roka, ktorú vyhlásila Union zdravotná poisťovňa, získala spoločnosť ZSE 3. miesto.

Union zdravotná poisťovňa realizuje súťaž v rámci projektu „Iniciatíva za zdravšie Slovensko“ s cieľom podnietiť podniky na Slovensku, aby sa viac zaujímali o zdravie svojich zamestnancov, podporiť a oceniť ich v konaní, smerujúcom k prevencii a osvete zdravého životného štýlu. V rámci súťaže sa hodnotia viaceré kritériá, ktoré účastník súťaže poskytuje nad rámec starostlivosti stanovenej legislatívou. Konkrétne ide o aktivity prevencie v kontexte civilizačných chorôb, správnej výživy a pohybových aktivít; aktivity súvisiace so starostlivosťou o duševné zdravie a ergonómia pracovného prostredia a BOZP.

Oproti predchádzajúcim ročníkom, bol tento ročník iný. Teambuildingy, stolný futbal na pracovisku či poukážky do posilňovní nahradili online cvičenia, vitamínové balíčky a krízová linka so psychológom pre zamestnanca i jeho rodinu. „Firemné benefity prešli počas posledných desať rokov obrovskou zmenou. Osobitne v minulom roku. Udialo sa tak v reakcii na nové životné podmienky, v ktorých sa všetci nedobrovoľne nachádzame,“ hodnotí situáciu Silvia Truchanová, riaditeľka ľudských zdrojov v ZSE. „Preto nás veľmi teší, že naša snaha a úprimný záujem o zdravie svojich zamestnancov bola ocenená a v konkurencii 35 spoločností sme získali krásne 3. miesto.“

Viac než 25 aktivít na podporu zdravia

Spoločnosť ZSE bola ocenená za aktivity v oblasti starostlivosti o fyzické zdravie, mentálne zdravie a opatrenia v súvislosti s pandémiou. V rámci prevencie zdravia zamestnanci ZSE absolvujú v pravidelných časových intervaloch nadštandardné lekárske prehliadky, majú k dispozícii psychologické poradenstvo. V minulom roku mohli zamestnanci bezplatne využiť služby finančného a právneho poradenstva, na pracovisku bol k dispozícii psychológ. Nadštandardne zamestnanci absolvujú traumatologické cvičenia a nácvik použitia defibrilátora.

Počas pandémie boli realizované špeciálne opatrenia, ktoré zahŕňali nariadenie práce formou home office všetkým zamestnancom, ktorým to pracovná náplň umožnila. Zamestnanci boli vybavení ochrannými pomôckami – dezinfekčnými gélmi, rúškami, respirátormi, rukavicami. Zamestnávateľ realizuje antigénové testovanie pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov vo vlastných priestoroch, aby tak minimalizoval riziko ich nákazy. V špecifických prípadoch posiela zamestnancov aj na PCR testovanie. Zamestnanci rizikovej skupiny nad 55 rokov mali už na jar minulého roku k dispozícii bezplatné očkovanie proti pneumokokom. Online prednášky k aktuálnym témam, ktoré súvisia s pandémiou, boli samozrejmosťou.