Ekonomická univerzita v Bratislave

Kontaktná osoba:

doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD. Predsedníčka Etickej komisie EU v Bratislave

86 355€

investície do komunity

792

zamestnancov

Člen BLF

2020 2020

Podiel žien vo vedení spoločnosti

57%

Podiel firemných dobrovoľníkov

18%

Iniciatívy a aktivity

O univerzite

Ekonomická univerzita v Bratislave je orientovaná na manažment všetkých typov, veľkostí podnikov a ich príslušnosť k odvetviam. Zabezpečuje všetky druhy vysokoškolského štúdia, na troch stupňoch. Hlavným poslaním univerzity je poskytovaním vysokoškolského vzdelania rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti a tvorivosť v človeku, rozvíjať poznanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonomiky a manažmentu podniku a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.

Hlavné témy CSR

✓ Študenti

✓ Zamestnanci

✓ Komunita

✓ Životné prostredie