Roche Slovensko

Kontaktná osoba:

Ing. Martina Žemberová External Partnerships Lead

2 595 000€

investície do komunity

117

zamestnancov

Člen BLF

2022 2024

Podiel žien vo vedení spoločnosti

68%

CSR/ESG Report

prejsť na dokument

Etický kódex

prejsť na dokument

Environmentálna certifikácia

Dow Jones Sustainability Index

Roche Slovensko je súčasťou švajčiarskej nadnárodnej spoločnosti F. Hoffmann-La Roche – najväčšej biotechnologickej spoločnosti s inovatívnymi riešeniami v oblasti onkológie, imunológie, infekčných chorôb, oftalmológie a chorôb centrálneho nervového systému. Roche je tiež svetovým lídrom v diagnostike in vitro a tkanivovej diagnostike rakoviny, ako aj priekopníkom v liečbe cukrovky. História spoločnosti Roche na Slovensku siaha do roku 1989. Našou víziou a misiou je, popri snahe prinášať inovatívnu liečbu čoraz viac pacientom na Slovensku, najmä spolupráca naprieč systémom zdravotnej starostlivosti tak, aby boli vytvorené lepšie základy pre moderné, efektívne, udržateľné, transparentné a spravodlivé zdravotníctvo.

 

Hlavné témy CSR/ESG

✓ Podpora pacientskych komunít

✓ Podpora odborného vzdelávania a vzdelávania laickej verejnosti

✓ Programy milosrdnej liečby a klinické štúdie