O BLF

Kto sme

Business Leaders Forum (BLF) je neformálnym združením firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania (angl. Corporate Responsibility – CR, resp. CSR) na Slovensku.

Poslaním BLF je kultivovať spoločnosť vytváraním a zavádzaním štandardov zodpovedného podnikania.

Víziou BLF je zodpovedným podnikaním dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a prosperitu Slovenska.

BLF oficiálne vzniklo v apríli 2004 ako výsledok snahy o vytvorenie doposiaľ neexistujúcej platformy podnikateľských subjektov pôsobiacich na území Slovenskej republiky, ktorá by bola vzorom a garantom zodpovedného podnikania na Slovensku. Zakladajúci členovia združenia podpísali 18. novembra 2004 Memorandum o spoločenskej zodpovednosti firiem, čím deklarovali záujem dobrovoľne integrovať do svojej firemnej stratégie súbor zásad zohľadňujúcich sociálne, etické a environmentálne aspekty podnikania, a zároveň inšpirovať ďalšie firmy pôsobiace na Slovensku k zodpovednému podnikaniu.

 

"V združení Business Leaders Forum sa snažíme umožniť členským firmám zlepšovať sa vo všetkých aspektoch zodpovedného podnikania. Hľadáme inšpiratívne príklady zo Slovenska a zo sveta a dávame možnosť zástupcom členov získať nové informácie a implementovať ich do každodenného fungovania firmy. Zodpovedné podnikania chápeme ako možnosť efektívnejšieho nakladania so zdrojmi, zlepšovania práce so zamestnancami, férového prístupu k dodávateľom a zákazníkom a priateľského prístupu ku komunite."

Michal Kišša, výkonný riaditeľ BLF 

 

"Každú firmu robia výnimočnou jej zamestnanci, od ktorých závisí, či bude úspešná. Mojou osobnou víziou pre Business Leaders Forum na nasledujúce dva roky je práve preto osobný a odborný rozvoj a spokojnosť zamestnancov, vzdelávanie a inovácie. Tieto témy vnímam ako silno prepojené a navzájom sa ovplyvňujúce s veľkým dopadom na spoločnosť, v ktorej žijeme. Zároveň ide o témy, ktoré intenzívne prežívame aj u nás v Tatra banke a hľadáme stále nové možnosti, ako ich posilňovať."
Michal Liday, prezident BLF

Ako fungujeme

Prezidentom BLF je po dobu rokov 2018-2019 Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky.Prezident BLF si na svoje funčkné obdobie určil 3 hlavné priority: osobný a odborný rozvoj a spokojnosť zamestnancov, vzdelávanie a inovácie. Ako sám hovorí: "Prepojenie týchto oblastí vnímam ako dôležité aj z pohľadu nutnosti vytvárať na Slovensku také prostredie, ktoré bude obohacovať pracovné pozície o kreativitu a pridanú hodnotu, aby ľudia necítili potrebu odísť do zahraničia, a prípadne mať ambíciu vytvoriť také prostredie, kam sa ľudia, ktorí odišli za vzdelaním do zahraničia, budú s hrdosťou vracať."

Výkonným riaditeľom BLF je Michal Kišša, ktorý zároveň zastáva aj funkciu programového riaditeľa pre zodpovedné podnikanie v Nadácii Pontis. 

Poradný výbor BLF tvoria pre obdobie rokov 2018-2019 štyria zástupcovia z členských firiem. Sú nimi konkrétne:

 

Veronika Bush

Tesco Stores SR

Martin Bača

Accenture

Eugen Mladosievič

Adient Slovakia

Jaroslav Grygar

WHIRLPOOL Slovakia

 

Nadácia Pontis, ktorá sa dlhé roky aktívne angažuje v oblasti CSR, firemnej filantropie a medzisektorovej spolupráce, bola jedným z hlavných iniciátorov myšlienky BLF. Od vzniku BLF pôsobí ako administrátor združenia. Ochranná známka "Business Leaders Forum", "BLF" a BLF logo boli zaregistrované na Úrade priemyselného vlastníctva SR v auguste 2004.

Business Leaders Forum je členom európskej platformy CSR Europe.

Stiahnite si informačný materiál o BLF:

Naše aktivity

Členovia BLF sa stretávajú na pravidelných štvrťročných pracovných stretnutiach, kde zdieľajú príklady najlepšej praxe v oblasti ZP, bilancujú uskutočnené aktivity a plánujú činnosť na najbližšie mesiace. Myšlienky zodpovedného podnikania realizujú individuálne vo svojich firmách (viac nájdete v ich profiloch) ako aj prostredníctvom podujatí pod hlavičkou BLF, ktoré podporujú odbornou i finančnou pomocou.

Popri viacerých prierezových vzdelávacích podujatiach (napr. každoročný CEE CSR Summit) sa platforma každý rok venuje vybraným témam v oblastiach Zamestnanci, Životné prostredie, Trh a Komunita

Prečítajte si, čo všetko sa nám podarilo v roku 2017

 

HARMONOGRAM AKTIVÍT 2018

február

Nové číslo časopisu Zodpovedné podnikanie

15. február

Valné zhromaždenie a workshop pre signatárov Charty diverzity

15. marec

Štvrťročné stretnutie členských firiem BLF (1/4) 

15. marec

Seminár BLF: Expertné dobrovoľníctvo

19. marec

Výročné stretnutie generálnych riaditeliek a riaditeľov členských firiem BLF 

apríl

Nové číslo časopisu Zodpovedné podnikanie

10. apríl

Galavečer Via Bona Slovakia 2017 - prestížne ocenenie  výnimočných projektov a zodpovedných prístupov firiem

10. máj

Pracovná skupina Digitálne zručnosti - tematické stretnutie členov BLF 

17. máj

BLF Maratón - celodenné mentoringové podujatie exkluzívne pre členov BLF

30. máj

Diversity Day - kampaň a podpisovanie Charty diverzity + mediálne raňajky 

8.-9. jún

Naše Mesto 2018 - najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe

21. jún

Štvrťročné stretnutie členských firiem BLF (2/4) -  Adient Slovakia - Vývojové centrum v Trenčíne

26. jún

Seminár BLF: Ženy v biznise (v spolupráci s HN a ocenením Top ženy biznisu)

september

Nové číslo časopisu Zodpovedné podnikanie

20. september

Štvrťročné stretnutie členských firiem BLF (3/4)

10. október

Seminár BLF: Duševné zdravie na pracovisku

13. november

CEE CSR Summit 2018 - najväčšia konferencia o zodpovednom podnikaní v CEE regióne

13. december

Štvrťročné stretnutie členských firiem BLF (4/4)

 

Programová správa BLF za rok 2017

Programová správa BLF za rok 2016

Programová správa BLF za rok 2015

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky