Školenia Digital Skills sa okrem hravej výučby základov programovania so stránkou Code.org zameriavajú aj na tému bezpečnosti na internete. Školenia sú určené pre učiteľov základných škôl a osemročných gymnázií, ktorí tak dostanú návod pre naplnenie hodín informatiky kvalitným obsahom a pomôžu žiakom pripraviť sa na technologickú budúcnosť.

O voľných termínoch budeme čoskoro informovať.