Jar 2021

Školenia Digital Skills

Školenia Digital Skills sa okrem hravej výučby základov programovania so stránkou Code.org zameriavajú aj na tému bezpečnosti na internete. Školenia sú určené pre učiteľov základných škôl a osemročných gymnázií, ktorí tak dostanú návod pre naplnenie hodín informatiky kvalitným obsahom a pomôžu žiakom pripraviť sa na technologickú budúcnosť.

Voľné termíny a registráciu na ne nájdete v prihlasovacom formulári.