Spoločné aktivity

Členovia skupiny Digital skills spoločne realizujú projekty určené pre učiteľov a ich žiakov. Každý člen prispel témou, ktorej sa dlhodobo venuje a ktorú dobre pozná, s cieľom priniesť do škôl aktuálne, kvalitné a praktické poznatky.

Projekt školení pre učiteľov informatiky rozbehla firma Accenture v roku 2017 ako dobrovoľnícku aktivitu svojich zamestnancov. V rámci školení učitelia spoznávajú nástroje na hravú výučbu informatiky, ktoré ponúka organizácia Code.org. Táto organizácia poskytuje učiteľom a žiakom bezplatné kurzy programovania prispôsobené pre rôzne vekové kategórie. V roku 2018 bol projekt ocenený cenou Via Bona Slovakia v kategórii Sociálne inovácie.

Od roku 2019 sa do projektu zapájajú aj spoločnosti ESET a Orange Slovensko, ktoré do obsahu školení prispeli témou digitálnej bezpečnosti a poskytli ďalších dobrovoľníkov pre realizáciu školení. Projekt podporili aj ďalšie členské firmy Business Leaders Forum – Slovak Telekom a TNT.

Vďaka ďalším partnerom bolo možné realizovať školenia v 75 okresoch Slovenska. Vyškolených tak bolo 1 066 učiteľov z viac ako 400 škôl, vrátane študentov pedagogických fakúlt v Ružomberku a v Banskej Bystrici.

V roku 2020 projekt pokračuje v menšej miere v 15 mestách na Slovensku. V dôsledku koronakrízy bola jarná časť školení pozastavená, opätovné spustenie je plánované na jeseň 2020.

Viac informácií o školeniach nájdete na webovej stránke www.ds.blf.sk a vo Facebookovej skupine Učme informatiku inak.

  • Hlavní partneri: Accenture, ESET, Orange Slovensko
  • Partner: Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Microsoft, Slovak Telekom
  • Podporovatelia: TNT Express Worldwide, Piano Media

Školenia učiteľov Digital Skills

Program koordinátorov digitálnych kompetencií

Veríme, že vytvorením role tzv. koordinátorov digitálnych kompetencií na školách je možné zlepšiť a zatraktívniť spôsob, akým sa žiaci učia informatiku a rozvíjajú svoje digitálne zručnosti na iných predmetoch. Cieľom programu je zároveň zvyšovať digitálnu vyspelosť škôl a efektívnejšie využívať digitálne technológie vo vzdelávacom procese.

V rámci pilotného projektu prebiehajú ešte do júna 2021 školenia koordinátorov z 10 škôl, ktorí budú nositeľmi rozvoja digitálnych kompetencií. Do školy prinesú nové vedomosti z tejto oblasti, svojich kolegov budú zároveň inšpirovať a podporovať vo využívaní digitálnych technológií. 2. ročník programu sa otvára 26. apríla 2021 pre 100 koordinátorov. Prihlášku je možné vyplniť do 30. júna 2021.

Mentormi sú odborní konzultanti z IT firiem, ktorí ich oboznámia s rôznymi zaujímavými témami z praxe, a to vo forme workshopov, webinárov a online diskusií. Koordinátori sa tak stanú súčasťou komunity na zdieľanie skúseností a získavanie odporúčaní od kolegov.

  • Hlavní partneri: Accenture, ESET, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Microsoft, Orange Slovensko, Slovak Telekom
  • V spolupráci s: Junior Achievement Slovensko & Teach for Slovakia

Rozvoj digitálnych zručností žiakov nezávisí len od učiteľov, ale vo veľkej miere aj od riaditeľov škôl. Práve oni môžu rozhodnúť o smerovaní školy, priniesť extra podporu inovatívnym spôsobom výučby, ako aj podporovať učiteľov v ďalšom vzdelávaní a zvyšovaní svojej kvalifikácie.

Prostredníctvom prieskumu by sme chceli poznať postoj riaditeľov k dôležitosti budovania digitálnych zručnosti, ale aj aktuálnu situáciu v oblasti odbornosti učiteľov a využívania inovácií pri výučbe informatiky. Prieskum realizovala agentúra FOCUS v júni 2020. Výsledky prieskumu sú dostupné TU

  • Hlavní partneri: Accenture, ESET, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Microsoft, Orange Slovensko, Slovak Telekom

Prieskum o digitálnych zručnostiach zameraný na riaditeľov základných škôl

Individuálne aktivity

Okrem spoločných aktivít prinášajú aj jednotlivý členovia svoje vlastné, individuálne aktivity, zamerané na tému digitálnych zručností, vo forme rôznych prednášok, webinárov, workshopov a pod.

Game Lab

Cieľová skupina:

Učitelia II. stupňa ZŠ, učitelia SŠ alebo pre pedagógovia, ktorí vedú kurzy informatiky na školách, v centrách voľného času a pod.

Popis:

V rámci 4-dňového školenia sa učitelia oboznámia s kurzom Game Lab zo stránky Code.org, ktorý môžu zaradiť do výučby programovania.

V tomto kurze študenti získavajú programátorské skúsenosti vytváraním obrázkov, animácií, interaktívnych výtvorov a hier v jazyku JavaScript. Kurz začína s tvorbou jednoduchých tvarov a pokračuje až k vytvoreniu interaktívnych hier. Týmto spôsobom sa študenti zoznámia s programovacími konceptmi a procesmi dizajnu a testingu aplikácií a hier. Tieto procesy informatici denne používajú pri svojej práci. Kurz im tiež umožňuje spoznať proces opravy programovacích chýb, ktorý je dôležitou súčasťou programátorskej práce.

Viac informácií

Hour of Code

Cieľová skupina:

Deti a učitelia základných a stredných škôl

Popis:

Hour of Code (Hodinu programovania) organizuje každoročne v decembri organizácia Code.org v spolupráci s technologickými firmami. Slúži na popularizáciu programovania medzi deťmi a učiteľmi. V praxi to funguje tak, že na rôznych základných a stredných školách dobrovoľníci vedú hodinu informatiky, a to s použitím stránky Code.org. Dobrovoľníci z spoločnosti Accenture sa do tejto aktivity zapájajú od roku 2016. V roku 2019 sa zapojilo 20 dobrovoľníkov, ktorí odučili takmer 500 študentov.

Viac informácií

Scratch Match

Cieľová skupina:

Žiačky vo veku 8-15 rokov

Popis:

Ide o sériu workshopov vedenú dobrovoľníkmi (niektorí z nich sú zamestnancami Accenture) v spolupráci s organizáciou AjTyvIT, ktoré sa zameriavajú na propagáciu programovania medzi dievčatami, a to vytváraním rôznych kreatívnych zadaní v prostredí Scratch. Séria workshopov je ukončená celoslovenskou súťažou, v ktorej môžu víťazky získať zaujímavé ceny. Accenture je tradičným partnerom záverečného celoslovenského finále už niekoľko rokov.

Viac informácií

Scratchaton

Cieľová skupina:

Žiačky vo veku 8-15 rokov

Popis:

Scratchaton je podujatie organizácie AjTyvIT, ktoré sa každoročne koná pri príležitosti európskeho týždňa programovania. Partnerom je Accenture, Scratchaton totiž už tradične prebieha v priestoroch Accenture Campus Labu na FEI STU. Počas jednodňového podujatia získajú dievčatá pod vedením dobrovoľníkov základy programovania v jazyku Scratch. Súčasťou podujatia je aj diskusia s rodičmi o štúdiu IT smerov a perspektívach uplatnenia sa dievčat a žien v IT sektore.

Viac informácií

Podujatia pre zamestnancov-rodičov a ich deti, spojené s popularizáciou digitálnych technológií a budovania digitálnych zručností, vrátane programovania 

Cieľová skupina:

Zamestnanci a deti zamestnancov firmy Accenture

Popis:

Niekoľkokrát do roka organizuje Rada rodičov v Accenture podujatia pre deti zamestnancov spoločnosti, napr. workshopy s využitím micro:bitov v spolupráci s organizáciou SPy, tematické podujatia o moderných technológiách v priestoroch svojho Client Innovation Studia a pod.

Príkladom aktivít v tejto oblasti sú aj online hodiny programovania so stránkou Code.org. Tie boli spustené počas uzatvorenia škôl v súvislosti s pandémiou COVID-19 a boli realizované jedenkrát do týždňa spolu s konzultačnou hodinou. Deti tak mali možnosť naučiť sa základy blokového programovania pod vedením dobrovoľníčky s reálnou skúsenosťou vo výučbe informatiky.

Rada rodičov tiež organizuje vzdelávacie workshopy pre rodičov na témy programovania s deťmi a digitálnej bezpečnosti.

Viac informácií

T KIDS LEGO MINDSTORM EVENT

Dátum a miesto pôsobnosti:

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia Žriedlová 9 , Košice

Cieľová skupina:

Žiaci 6-8 ročníka ZŠ, sú to školy, ktoré sa aktívne zapojili do nášho projektu, (vytvor video) ktorý má už tri víťazné školy, s ktorými podnikneme aktivity v priebehu školského roka zamerané na konštruovanie a programovanie lego robotov s uplatnením prvkov Scrumu.

Popis:
Žiaci sa zoznamujú so základmi programovania hravou formou, pri práci v tímoch, s využitím prvkov Scrum metodológie. Účelom je podporiť rozvoj digitálnych zručností a schopností samostatného, tvorivého spôsobu riešenia problémov.

Aktivita z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie je vo firme pozastavená do odvolania.

 

T KIDS Edukatívna exkurzia

Dátum a miesto pôsobnosti:

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Žriedlová 9 , Košice

Cieľová skupina:

Žiaci 6-8 ročníka ZŠ – Školy, ktoré sa aktívne zapojili do nášho projektu, vytvor video a v rebríčku o naj video sa ocitli na 4-6 mieste.

Popis:

Žiaci sa zoznamujú s aktuálnymi témami, trendmi a modernými metodológiami ako sú Scrum metodológia, téma bezpečnosti  v oblasti IT, dôležitosť komunikácie a moderné prvky spôsobu online komunikácie, možnosti duálneho vzdelávania.

Aktivita z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie je vo firme pozastavená do odvolania.

 

Letný tábor pre deti v spolupráci s TUKE v rámci projektu IT Akadémia

Dátum a miesto pôsobnosti: 

Júl-August /Počas letných prázdnin | Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Žriedlová 9, Košice

Cieľová skupina:

Žiaci 6-9 ročníka ZŠ

Popis:

Žiaci sa zoznamujú so základmi programovania hravou formou s pomocou stavebnice Lego Mindstorms, pri práci v tímoch, s využitím prvkov Scrum metodológie. Účelom je podporiť rozvoj digitálnych zručností a schopností samostatného, tvorivého spôsobu riešenia problémov. Okrem iného spoznávajú nové trendy, IT technológie a moderné metodológie v praxi.

 

Krúžok Dream IT

Dátum a miesto pôsobnosti:

Od septembra 2019 ZŠ Ždaňa, Jarmočná 96, Ždaňa, Dátum

Cieľová skupina:

Žiaci 5-9 ročníka ZŠ

Popis:

Žiaci na školskom krúžku objavujú svet IT v každodenných činnostiach. Zoznamujú sa s technológiami, programovaním, i prácou v IT spoločnosti. Tento svet im približujú samotní zamestnanci T-Systems Slovakia, ako dobrovoľníci, ktorí každý týždeň vedú krúžok na ZŠ Ždaňa. Ten krúžok vznikol v spolupráci s Teach for Slovakia. Žiaci sa tak učia zručnosti od expertov v danej téme, ktoré budú pre nich kľúčové v ďalšom študijnom, ale aj pracovnom období. Naši zamestnanci získavajú obraz o stave slovenského školstva, zlepšujú sa v soft skills a nadobúdajú lepšiu schopnosť sebareflexie.

 

Interaktívne online Scrum webináre

Cieľová skupina: 

Učitelia základných a stredných škôl

Popis:

Skupina dobrovoľníkov z radov zamestnancov DT niekoľkokrát do roka pripravuje interaktívne Scrum webináre vo virtuálnom svete pre učiteľov so zameraním na podporu ich digitálnych zručností s cieľom inšpirovať ich pre prácu so študentmi s využitím modernej komunikačnej online platformy MIRO a agilným prístupom kolaborácie a tímovej spolupráce, pomocou ktorého hľadajú spoločne kreatívne riešenia na otázky rôzneho typu.

Počas webinára predstavujeme Scrum ako moderný prístup k organizovaniu práce a riešeniu úloh v dynamickom prostredí okolo nás. Webinár sa skladá z teoretickej a praktickej časti, ktoré sú navzájom prepojené. Učitelia sa dozvedajú v čom im môže byť Scrum užitočný, akú úlohu zohráva pri jeho využití agilné myslenie a čo je potrebné nastaviť u seba a v tíme, predtým než sa rozhodneme aplikovať Scrum. Učitelia sa oboznamujú s tým, kto tvorí Scrum tím, aké úlohy prislúchajú rolám v tíme, ako tím funguje a ako vedie svoje pravidelné rituály. V praktickej časti webinára majú učitelia možnosť vyskúšať si pracovať ako jeden tím s uplatnením Scrum prístupu a s využitím MIRO, interaktívneho online nástroja pre spoluprácu. V závere sa absolvuju Sprint retrospektíva za účelom reflexie na spoluprácu v tíme a predstavenie inovatívnych nápadov na vylepšenie.

 

Interaktívne online workshopy pre deti zamestnancov

Cieľová skupina:

Deti zamestnancov DTIT SO SK v dvoch vekových kategóriach a to od 7-10 rokov a 11-14 rokov.

Popis:

Skupina dobrovoľníkov z radov zamestnancov DT niekoľkokrát do roka pripravuje interaktívne workshopy vo virtuálnom svete pre deti svojich zamestnancov so zameraním na podporu ich digitálnych zručností. Deti sa hravou formou zoznamujú s modernou komunikačnou online platformou MIRO a agilným prístupom kolaborácie a tímovej spolupráce – so SCRUMOM, pomocou ktorého hľadajú spoločne kreatívne riešenia na otázky rôzneho typu. Deti sa tak rozvíjajú nielen v schopnosti flexibilne sa pohybovať v online priestore, ale majú aj príležitosť prakticky spoznať výhody práce v tíme s uplatnením Scrum prístupu a dôležitosť rozvíjania svojich soft zručností.

Bezpečne na nete

Cieľová skupina:

Široká verejnosť, rodičia a deti

Popis:

Vzdelávacia platforma Bezpečne na nete vás naučí spoznať základné riziká digitálneho sveta a poskytne praktické rady, ako sa pred nimi chrániť. Obsah Bezpečne na nete je rozdelený do kategórií podľa toho, komu je obsah určený. Hlavná kategória IT bezpečnosť je určená širokej verejnosti. Prevedie vás najdôležitejšími témami o internetovej bezpečnosti, predstaví riziká digitálneho sveta a poskytne praktické rady, ktoré by mal ovládať každý používateľ internetu. V kategórii Pre rodičov a deti prináša odborné rady pre rodičov, rozhovory s odborníkmi, zábavné tipy či videá pre deti v kontexte najdôležitejších tém spojených s deťmi na internete.

Viac informácií

ESET Science Award

Cieľová skupina:

Odborná verejnosť

Popis:

ESET Science Award je ocenenie, ktoré skladá poctu mimoriadnym osobnostiam slovenskej vedy. Sme presvedčení, že veda si zaslúži v našej spoločnosti dôležitejšie miesto. Osobnosti slovenskej vedy chceme predstaviť nielen cez ich medzinárodne uznané výsledky práce alebo prelomové objavy, ale aj ako ľudí, ktorí pre nás môžu byť vzorom. Veríme totiž, že kvalitná veda mení našu krajinu k lepšiemu a posúva ju vpred.

Viac informácií

Deti na nete

Dátum a miesto pôsobnosti:

Možnosť zorganizovať workshop

Cieľová skupina:

Učitelia, rodičia a žiaci základných škôl

Popis:

Špecialisti so žiakmi komunikujú na témy, s ktorými sa stretávajú každý deň pri práci s internetom a ktoré je potrebné kvôli ich bezpečnosti v online svete pravidelne otvárať. Okrem internetu sa workshop dotýka aj tém mobilných telefónov, kyberšikany či výberu vhodného obsahu.

Viac informácií