Alma Career

Kontaktná osoba:

Martina Čápová CSR Specialist

577 959€

investície do komunity

128

zamestnancov

Člen BLF

2020 2024

Podiel žien vo vedení spoločnosti

20%

Podiel firemných dobrovoľníkov

19%

CSR/ESG Report

prejsť na dokument

Iniciatívy a aktivity

 O spoločnosti

Spoločnosť Alma Career (pôvodne Profesia) je na Slovensku viac ako 24 rokov. Na začiatku bol pracovný portál s ponukami zamestnávateľov, dnes ide o komplexné pomáhanie slovenskému a českému a trhu práce.

Naše hodnoty zohľadňujú inkluzívny prístup a rešpektovanie diverzity v prístupe ku všetkým, s ktorými ako firma prichádzame do kontaktu: zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom, akcionárom a ďalším.  Ako hodnoty vyznávame tímovosť, úctu a rešpekt voči všetkým, otvorenú komunikáciu, zvedavosť a inovatívnosť.

Hlavné témy CSR/ESG

✓ Školstvo

✓ Zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením

✓ Transparentnosť v podnikaní na Slovensku

Naše ocenenia

Dar roka 2006

za spoluprácu s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR

Via Bona Slovakia 2013

Férový hráč na trhu

Via Bona Slovakia 2019

Zodpovedná malá/stredná firma

Národná cena kariérového poradenstva 2021

za príručku pre uchádzačov o prácu so zdravotným znevýhodnením

Ciele udržateľného rozvoja