METRO Cash & Carry SR

Základné údaje

Názov firmy: METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Webová stránka: www.metro.sk

Charakteristika činnosti: Spoločnosť Metro je veľkoobchodný predajca, ktorého poslaním je pomáhať podnikateľom na Slovensku rásť. V Metre dodržiavame tri princípy, a to čerstvosť a kvalita, široký sortiment a cena, osobný prístup. Momentálne sa meníme z predajcu Cash&Carry na multikanálového predajcu s rýchlo rozvíjajúcou sa službou rozvozu produktov priamo k zákazníkom.

Hlavné témy ZP: férový prístup k zamestnancom, zákazníkom a dodávateľom, boj proti plytvaniu potravinami, ochrana životného prostredia

Počet zamestnancov: 1 258                     

Manažér koordinujúci ZP: Martin Krajčovič, Corporate Affairs Manager, e-mail:martin.krajcovic@metro.sk

a) Má vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Áno, na úrovni METRO GROUP.

b) Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

Nie

c) Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

Áno, na úrovni METRO GROUP.

d) Má vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno

e) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne?

Áno, podpísali sme na korporátnej úrovni viaceré memorandá, dohody a záväzky ako férový podnikateľ a rovnako aj zodpovedný podnikateľ. Viac tu

f) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je vaša spoločnosť členom?

Prehľad tu

g) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie, príp. jeho oblasti na Slovensku alebo v zahraničí ?

Áno, na Slovensku cenu Via Bona Slovakia 2016 za Férového hráča na trhu.

h) Bola vaša firma medializovaná, právoplatne odsúdená, príp. jej bola uložená pokuta za posledné 3 roky?

Nie

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana

 • Riešime v súlade s platnými zákonmi SR.
 • Spolupracujeme s certifikovanou externou agentúrou, ktorá nám zabezpečuje kompletný servis od vstupných cez periodické školenia. Je zorientovaná v požiadavkách platnej legislatívy a zabezpečuje, príp. participuje na všetkom, od kontroly prideľovaných pracovných pomôcok, tvorbe smerníc a rovnako je prítomná pri kontrolách štátnych orgánov.

Zamestnanecké výhody

 • Príplatky nad rámec zákona
 • Výkonnostný bonus
 • Odmeny k pracovnému jubileu
 • Rozširovanie svojich znalostí formou rôznych interných školení a tréningov
 • Odmena za darovanie krvi, sobáš, narodenie dieťaťa, až 5 dní voľna nad rámec zákona
 • Bonusová zamestnanecká karta, až 436 € ročne na ďalšie nákupy, zľava na pohonné hmoty a až 4 ďalšie METRO karty pre známych
 • Sociálny program
 • Dotované stravovanie
 • Podpora zdravia

Komunikácia so zamestnancami

 • Zriadili sme mailovú adresu pre anonymnú komunikáciu.
 • Na každom obchode zamestnanci riešia svoje starosti priamo s nadriadeným, personálnym oddelením a samozrejme riaditeľom obchodu.
 • Každý rok robíme celofiremný prieskum spokojnosti, kde majú zamestnanci možnosť vyjadriť svoj názor aj touto formou.
 • Následne s výsledkami pracujeme, nastavujeme si krátkodobé a dlhodobé ciele, ktoré raz ročne vyhodnocujeme.
 • Sme poskytovateľom služieb na vysokej úrovni.
 • Máme veľmi vysoké štandardy kvality, všetky naše predajne a rovnako výrobcovia našich privátnych značiek sú certifikovaní.
 • Udržateľnosť je pre nás veľmi dôležitá a presadzujeme ju všade tam, kde to trh dovoľuje.
 • Denne monitorujeme našu dostupnosť a snažíme sa zlepšovať.
 • Počúvame našich zákazníkov, identifikujeme ich potreby a prekladáme ich do ponuky / služieb štrukturovaným spôsobom.
 • Máme štrukturovaný prístup, v ktorom hodnotíme spokojnosť našich zákazníkov a podnikáme kroky na ich zlepšenie.
 • Naša komunikácia je priama a nie mätúca.
 • Sme spravodliví voči dodávateľom, dodržiavame aj nepísané sľuby.
 • Máme veľmi vysoké štandardy, pokiaľ ide o dodržiavanie predpisov.
 • Máme priateľský a kooperatívny postoj k našim dodávateľom.
 • Podporujeme slovenských výrobcov, ktorí sa zameriavajú na vysokú kvalitu, tradíciu a udržateľnosť.
 • Rešpektujeme našich konkurentov.
 • Striktne dodržiavame antitrustové pravidlá.
 • Sme tvrdí, ale spravodliví hráči na trhu.
 • Intenzívne spolupracujeme s organizáciami, ktoré podporujú ľudí v núdzi.
 • Sme lídrom v darovaní potravín Potravinovej banke na Slovensku.
 • Stromy namiesto letákov - Cieľom programu je motivovať registrovaných zákazníkov METRO, aby letáky odoberali v elektronickej podobe. Usporené náklady sa následne investujú práve do projektov spojených s výsadbou a oživením zelene po celom Slovensku.
 • Voda pre Afriku - Prostredníctvom programu Čistá voda deťom poskytujeme pitnú vodu v oblastiach s jej nedostatkom. V spolupráci s firmou Procter & Gamble podporujeme projekt, kedy za nákup ich výrobkov prispievame k zakúpeniu dezinfekčných kapsúl na vodu pre Afriku. Zakúpenie jedného výrobku znamená jeden deň čistej vody tam, kde je to najviac potrebné.
 • Deň súkromného podnikania - Oslava pre všetkých majiteľov malých podnikov, ktorí podnikajú s energiou a nadšením a robia všetko pre to, aby boli ich zákazníci spokojní.
 • K separácii a recyklácii odpadu pristupujeme podľa súčasnej platnej slovenskej legislatívy a noriem Európskej únie.
 • Sme držiteľom certifikátu IFS na systém kvality zameranom na potraviny.
 • Stále viac sa zameriavame na BIO produkty a produkty vhodné pre ľudí s diétou.
 • Sledujeme uhlíkovú stopu, s čím súvisí znižovanie spotreby energií.
 • Zameriavame sa na zníženie odpadu vrátane potravinového odpadu.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky