VÚB banka

Kontaktná osoba:

Martina Slezáková Nadácia VÚB, odd. Spoločenská zodpovednosť

615 000€

investície do komunity

3314

zamestnancov

Člen BLF

2004 2020

Podiel firemných dobrovoľníkov

6%

CSR report

prejsť na dokument

Etický kódex

prejsť na dokument

Environmentálna certifikácia

Viac info

O spoločnosti VÚB banka

VÚB je na Slovensku druhá najväčšia banka a jediná univerzálna banka s licenciou na poskytovanie plného rozsahu bankových služieb obyvateľstvu, firemným a inštitucionálnym klientom. Ťažiskom ponuky sú hypotekárne a spotrebné úvery, depozitné a platobné produkty a služby, firemné bankovníctvo a financovanie zahraničnoobchodných aktivít, spotrebiteľské financovanie či faktoring.

Prostredníctvom dcérskych a pridružených spoločností ponúka služby v oblasti lízingu (VÚB Leasing), dôchodkového sporenia (VÚB Generali). Banka je tiež sprostredkovateľom ponuky poistných produktov.

Svoje služby poskytuje prostredníctvom širokej siete obchodných miest, ktorá zahŕňa 182 retailových pobočiek, 8 Magnifica centier a 32 firemných pobočiek určených na obsluhu malých a stredných podnikov. VÚB banka okrem toho prevádzkuje 11 hypotekárnych centier, špecializovaných na kompletný servis spojený s financovaním bývania.

Hlavné témy CSR

✓ Etika a transparentnosť

✓ Klienti

✓ Zamestnanci

✓ Životné prostredie

✓ Komunita

Naše ocenenia

Banka roka

2017

Najbezpečnejšia banka na Slovensku

Hypotéka roka

2018